<<
>>

Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

1. Позбавленням військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є додатковим покаранням, яке спрямоване не лише на здійснення морального впливу на засуджену особу, а й на позбавлення її тих переваг, які надають відповідні звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас.

Відповідно до ст.

54 суд вправі застосувати це покарання лише при засудженні особи за особливо тяжкий чи тяжкий злочин (про поняття таких злочинів див. ст. 12).

Як вид покарання позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не вказується у санкціях норм Особливої частини КК. Його застосування залежить від угляду суду. Судова практика свідчить, що суди, застосовуючи таке покарання, враховують, зокрема, такі обставини: використання винним свого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу для вчинення злочину або для одержання не передбачених законом пільг або переваг для себе чи для інших осіб; його ставлення до виконання службових обов’язків; наявність дисциплінарних стягнень; поведінку винного в колективі і в побуті.

Військове звання присвоюється, зокрема, особам, які проходять службу в ЗС, ДПС, СБ, інших військових формуваннях, а також військовозобов’язаним. Військові звання поділяються на армійські і корабельні, а також на звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, молодшого офіцерського складу, старшого офіцерського складу і вищого офіцерського складу. Спеціальними є звання, що присвоюються, зокрема, працівникам міліції, державної податкової адміністрації, податкової міліції, митної служби. Ранги встановлені, зокрема, для державних службовців, дипломатів, класні чини - для працівників прокуратури, а кваліфікаційні класи - для суддів, лікарів - судово-пси- хіатричних експертів, судових експертів.

2. Стаття 54 не передбачає позбавлення судом засудженого почесних та вчених звань, державних нагород, наукових ступенів.

3. Згідно зі ст. 98 покарання, передбачене ст.

54, не застосовується до неповнолітніх.

Конституція України (пункти 5 і 6 ч. 2 ст. 92, пункти 24 і 25 ст. 106).

КВК (ст. 29).

МК (ст. 410).

Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. (ст. 40).

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. (ст. 26).

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції від 24 грудня 1993 р. (ст. 15).

Закон України «Про військовий обов ’язок і військову службу» в редакції від 4 квітня 2006 р.

Закон України «Про державні нагороди України» від 16 березня 2000 р.

Закон України «Про дипломатичні ранги України» від 28 листопада 2002 р. (ст. 1).

Положення про класні чини працівників органів прокуратури України. Затверджене постановою ВР N9 1795-ХІІ від 6 листопада 1991 р.

Постанова ВР «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України» № 3135-Х1І від 22 квітня 1993 р.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Затверджений постановою КМ№ 423 від 7 березня 2007 р.

Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента. Затверджений постановою КМ від 31 грудня 2004 р.

Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби. Затверджене постановою КМ№ 1791 від 22 вересня 2004 р.

Положення про кваліфікаційні класи лікарів — судово-психіатричних експертів та психологів - судових експертів. Затверджені наказом МОЗ N9 199 від 31 жовтня 1995 р.

Положення про кваліфікаційні класи судових експертів з числа працівників науково- дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. Затверджене наказом МЮ N9 360/6 від ЗО листопада 1995 р.

Постанова ПВС N9 7 від 24 жовтня 2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» (п. 15).

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу:

 1. Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
 2. Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
 3. Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
 4. Глава 30. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права
 5. Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
 6. Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
 7. Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна
 8. Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна
 9. Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
 10. Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
 11. Стаття 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
 12. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
 13. Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком
 14. Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 15. Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 16. Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном
 17. Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем
 18. Стаття 122/5. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
 19. Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
 20. Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України