<<
>>

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію

1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні -

караються штрафом до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію,-

караються штрас|гом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію,-

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію засобів їх виготовлення і демонстрування.

(Стаття 300 в редакції Закону № 1707-VI від 05.11.2009 р.)

1. Об’єкт злочину - моральні засади суспільства в частині поширення інформації про прийнятні способи поведінки людей, засоби вирішення конфліктів, а також інформації про ставлення до людей з врахуванням їх расової, національної чи релігійної приналежності.

Інтересам суспільства відповідає обмеження в поширенні серед населення чи навіть повна відсутність творів, у яких вихваляється, видається за норму поведінки застосування грубої фізичної сили, розправа над потерпілим, катування, заподіяння смерті, а також нетерпимість чи дискримінація залежно від раси, національності, ставлення до релігії.
Такі твори деформують психіку людей, особливо молоді, сприяють зростанню злочинності.

2. Предметом злочину є твори, що пропагують культ насильства і жорстокості або расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ці твори характеризуються такими ознаками:

1) фізична - вони становлять матеріальний предмет, тобто матеріалізовані у формі писаних чи відповідно розмножених (надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних записів, комп’ютерних програм на носіях інформації;

2) соціальна - їхній зміст полягає у демонстрації: а) актів насильства і жорстокості (в таких творах головну частину сюжету становлять сцени та епізоди з проявами садизму, тортур, катування, смакуванням страждань жертви, безжальності тощо); б) расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Йдеться про поведінку, яка вказує на відсутність терплячого і, якщо не доброзичливого, то принаймні нейтрального ставлення до людей, їхніх звичаїв, традицій, обрядів тощо з врахуванням раси, національності, належності до певної релігійної конфесії, передбачає прийнятність і доцільність застосування обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян залежно від вказаних ознак (демонстрація утисків, приниження, образ відповідних осіб чи груп людей, глум над їх звичаями, побутом, зовнішнім виглядом, моральними та іншими подібними цінностями певної раси, нації, релігії). Причому відповідні твори повинні одночасно пропагувати і нетерпимість, і дискримінацію за вказаними ознаками;

3) юридична - призначаються для пропаганди культу насильства і жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Це означає, що відповідні прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення. Оскільки пропаганда передбачає поширення і роз’яснення певних положень серед широких верств, то предметом цього злочину є лише твори, призначені для збуту або розповсюдження, а не для власного використання. Звідси випливає, що такі твори не мають іншого призначення - наукового, історичного тощо.

Не можуть, наприклад, визнаватися предметом цього злочину дані оперативних зйомок, які провадяться працівниками правоохоронних органів. Про поняття твору див. коментар до ст. 176.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає в таких діях щодо відповідних творів:

1) ввезення в Україну; 2) виготовлення; 3) зберігання; 4) перевезення; 5) інше переміщення; 6) збут; 7) розповсюдження; 8) примушування до участі в їх створенні.

Про поняття ввезення в Україну див. коментар до ст. 199. Виготовлення творів включає як авторство (створення заново чи внесення змін у вже існуючий твір), так і відтворення, розмноження таких творів - друкування, копіювання, монтаж. Про поняття зберігання див. коментар до ст. 263. Перевезення чи інше переміщення - це зміна місця знаходження, доставляння з одного місця в інше транспортними засобами, шляхом здавання для пересилання поштою, кур’єрським зв’язком, перенесення пішки. Під збутом розуміється оплатна передача іншій особі, включаючи продаж, обмін, як плату за виконану роботу чи надані послуги, а під розповсюдженням - безоплатна передача іншим особам, включаючи дарування, передачу у спадок, надання в тимчасове користування. При цьому, ані збутом, ані розповсюдженням не можна визнавати демонстрацію відповідних творів, включаючи організацію платних переглядів.

Примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію означає вплив на інших осіб шляхом застосування фізичного або психічного впливу з метою добитися того, щоб вони виступили авторами (заново написали книгу, сценарій, внесли відповідні зміни до існуючих), іншим чином взяли участь у виникненні твору (виступили акторами, режисерами, операторами фільму тощо).

Момент закінчення цього злочину визначається з урахуванням характеру виконуваної дії. Закінченим злочин є відтоді, коли дію виконано повністю.

4. Суб’єкт злочину загальний. Відповідальність за збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч.

2 ст. 300), несуть особи, які досягли повноліття.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною та метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Така мета має місце, коли вказані твори призначені для оплатної або безоплатної передачі іншим особам. Для примушування до участі у створенні вказаних творів зазначена мета не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони.

6. Кваліфікований вид злочину має місце у разі, коли: 1) предметом злочину була кіно- та відеопродукція, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію; 2) відповідні твори збуто неповнолітнім чи розповсюджено серед них (ч. 2 ст. 300).

Під такою, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію кіно- та відеопродукцією розуміються кіно- та відеоплівки, комп’ютерні диски та інші цифрові носії інформації, на яких містяться фільми чи фрагменти фільмів відповідного змісту і призначення.

Неповнолітніми є особи, які не досягли 18-річного віку.

Особливо кваліфікований вид злочину наявний, якщо відповідні дії, передбачені частинами 1 або 2 ст. 300, вчинено: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб;

3) примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинене щодо неповнолітніх (ч. З ст. 300).

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, а про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб - ст. 28 і коментар до неї.

Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16листопада 1992р.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р.

Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» від 24 грудня 1993 р.

Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997р.

Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р.

Закон України «Про рекламу» в редакції від 11 липня 2003 р.

Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян. Указ Президента України № 456/99 від 27 квітня 1999р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію:

 1. Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
 2. Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
 3. Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
 4. Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
 5. Стаття 189/2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
 6. Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї
 7. Стаття 164/9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
 8. 2.1.2. Оформлення матеріалів у справах про незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (ст. 1649 КпАП)
 9. 2.1.2. Оформлення матеріалів у справах про незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баї даних (ст. 164 КпАП)
 10. Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
 11. Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
 12. Стаття 181. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
 13. Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
 14. Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань
 15. Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів