<<
>>

Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду

1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду -

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, вчинені щодо унікальних документів Національного архівного фонду,-

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища,-

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

(Кодекс доповнено статтею 298-1 згідно із Законом № 534Л/ від 22.12.2006 р.)

1. Безпосереднім об’єктом злочину є моральні засади суспільства в частині ставлення до історичної спадщини, уречевленої в Національному архівному фонді.

Національним архівним фондом є сукупність архівних документів, що відображають історію матеріального і духовного життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

2. Предметом злочину є: 1) документи Національного архівного фонду (ч. 1 ст. 298-1);

2) унікальні документи Національного архівного фонду (ч. 2 ст. 298-1).

Документ Національного архівного фонду - це архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який підлягає державному обліку і зберіганню. Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення з нього документів здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців. Предметом аналізованого злочину виступають як архівні документи, що вже зареєстровані як складова Національного архівного фонду, так і ті, що будуть до нього внесені згодом відповідно до експертного висновку. Проте у будь-якому випадку передумовою віднесення тих чи інших речей до документів Національного архівного фонду є проведення їх експертизи та наявність відповідного експертного висновку.

Предметами цього злочину можуть бути документи у будь-якій речовій формі - письмові друковані та рукописні, фото-, кіно-, відео-, аудіоматеріали тощо.

Унікальний документ Національного архівного фонду - такий, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його внесення у всесвітню культурну спадщину.

Унікальні документи - це зазвичай ті, що існують в єдиному екземплярі, наявна у них інформація не може бути підтверджена іншими джерелами, а сама інформація становить особливу історичну чи іншу культурну цінність.

Унікальність документа має також бути встановлена відповідними фахівцями на момент прийняття рішення про внесення його до Національного архівного фонду або вже в процесі архівного зберігання документа він може бути переведений з категорії звичайних документів до унікальних. Унікальні документи Національного архівного фонду вносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у знищенні, пошкодженні або приховуванні (про зміст цих понять див. коментар до ст. 357) документів чи унікальних документів Національного архівного фонду.

Незаконна передача документів Національного архівного фонду іншій особі, порушення порядку доступу до цих документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану тягнуть адміністративну відповідальність за ст. 92-1 КАП.

4. Суб’єкт злочину, передбаченого частинами 1 та 2 ст. 298-1, загальний.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Інтелектуальна ознака умислу включає усвідомлення особою того, що відповідний предмет становить собою документ чи унікальний документ Національного архівного фонду України.

Вчинені через необережність (недбалість) псування, незаконне знищення, приховування документів Національного архівного фонду тягнуть адміністративну відповідальність за ст. 92-1 КАП.

6. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його службовою особою з використанням службового становища (див. ст. 364 та коментар до неї).

Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи» в редакції Закону від 13 грудня 2001 р.

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання. Затверджений постановою КМ№ 1004 від 8 серпня 2007 р.

Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права. Затверджений наказом Державного комітету архівів України №113 від ЗО липня 2007 р.

Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних. Затверджена наказом Державного комітету архівів України № 34 від 19 лютого 2008 р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду:

 1. Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду
 2. Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
 3. Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток - об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці
 4. Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження
 5. Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів
 6. Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
 7. Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
 8. Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна
 9. Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
 10. Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах
 11. Стаття 92/1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
 12. Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна