<<
>>

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища,-

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

(Кодекс доповнено статтею 258-4 згідно із Законом № 170А/ від 21 вересня 2006 р.)

1. За своєю суттю посягання, передбачене ст.

258-4, є собою пособництвом у злочині, передбаченому ст. 258, яке виділене у спеціальній статті Особливої частини КК.

2. Об’єктивна сторона злочину включає в себе дії, спрямовані на допомогу (сприяння) у вчиненні терористичного акту, що полягають у:

1) вербуванні;

2) фінансуванні;

3) матеріальному забезпеченні;

4) озброєнні;

5) навчанні особи;

6) використанні особи. Вербування особи означає залучення її до вчинення терористичного акту за винагороду (на відміну від втягнення (ст. 258-1), яке здійснюється шляхом використання інших засобів впливу на свідомість особи). Воно охоплює собою пошук осіб, які схильні до участі в терористичному акті з метою отримання за це оплати, перемовини з ними про умови виконання певних завдань терористичного характеру, оплату винагороди тощо.

Фінансування означає надання грошових коштів, а матеріальне забезпечення — інших матеріальних засобів (приміщень, транспорту, зв’язку), для використання в ході підготовки, проведення, убезпечення учасників терористичного акту.

Озброєння передбачає надання вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо з метою вчинення терористичного акту.

Навчання полягає у передачі знань, навичок, необхідних для використання при вчиненні терористичного акту.

Воно охоплює проведення занять, підготовку посібників, інструкцій чи інших методичних матеріалів з особами, які будуть вчиняти терористичний акт (виконувати його об’єктивну сторону, допомагати у проведенні, укривати учасників після вчинення посягання тощо).

Використання особи - надання сприяння у вчиненні терористичного акту шляхом залучення іншої особи до виконання його об’єктивної сторони, або ж до вербування, фінансування, матеріального забезпечення, озброєння, навчання учасників терористичного акту. При цьому можливо, що особа, яку використовують, і не поінформована щодо призначення своїх дій - того, що її поведінка об’єктивно сприяє вчиненню терористичного акту.

3. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Винний знає, що його дії полягають у наданні допомоги, необхідної для вчинення терористичного акту, а отже усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх діянь. Він передбачає, що такі його діяння призводять до того, що стане можливим вчинення терористичного акту іншими особами, а тим самим і заподіюється шкода громадській безпеці. Усвідомлюючи неминучість таких наслідків, винний бажає їх або ж байдуже ставиться до них.

4. Кваліфікуючі ознаки цього злочину такі самі, як і передбачені ч. 2 ст. 258-1 (див. коментар до цієї статті).

Конвенція РЄ про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. Ратифікована Україною 31 липня 2006 р.

Протокол, що доповнює Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом, від 15 травня 2003 р. Ратифікований Україною 20 вересня 2006 р.

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. Ратифікована Україною 12 вересня 2002 р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту:

 1. Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту
 2. Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
 3. Стаття 258. Терористичний акт
 4. Статья 258. Незаконная охота Комментарий к статье 258
 5. Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
 6. § 2. Поняття волі і вольової дії. Етапи формування складного вольового акту
 7. 2.3. Принцип запрета придания обратной силы акту налогового законодательства, ухудшающему правовое положение граждан и юридических лиц
 8. Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
 9. Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної орга- нізації
 10. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії. Комерційна концесія (франчайзинг) - інститут цивільного права України, метою якого є сприяння
 11. Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур
 12. § 258. Rapina
 13. Стаття 258. Ставки рентної плати
 14. Стаття 258. Зміст заяви
 15. Статья 258. Перерывы для кормления ребенка
 16. Статья 258. Решение суда и его реализация
 17. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
 18. Статья 258. Решение суда и его реализация