<<
>>

Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах

1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб,-

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,-

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

Примітка.

Особливо великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів.

(Кодекс доповнено статтею 239-2 згідно із Законом N8 1708-УІ від

05.11.2009 р.)

1. Безпосередній об’єкт злочину - встановлений порядок використання і захисту земель водного фонду. Незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду зменшує пропускну здатність річок та інших водних об’єктів, що викликає загрозу повеней та інших тяжких наслідків, а в більш глобальному аспекті здатне потягнути за собою істотну зміну екологічного балансу на відповідній території, деградацію навколишнього природного середовища.

2. Предмет злочину - поверхневий (фунтовий) шар земель водного фонду. Про поняття поверхневого (ґрунтового) шару див.

коментар до ст. 239-1. До земель водного фонду належать землі, зайняті: 1) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, що не зайняті лісами; 2) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок і навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; 3) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; 4) береговими смугами водних шляхів.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у незаконному заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. З урахуванням історичного і системного тлумачення закону під заволодінням поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду можна розуміти, зокрема, штучне створення земельної ділянки, у т. ч. шляхом намиву ґрунту за допомогою земснарядів та іншої техніки (так звані гідронамиви), вчинення інших дій із зміни рельєфу земель водного фонду (наприклад, підняття рівня ґрунту до незатоплюваних позначок з метою використання земельної ділянки для будівництва), викопування штучних водоймищ, влаштування гребель, дамб, причалів.

Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду вважається злочином за умови, що відповідні дії вчинені в особливе великих розмірах (див. примітку до ст. 239-2). Якщо дії вчинено у меншому розмірі, має місце адміністративний проступок (ст. 53-4 КАП).

З’ясовуючи, чи було заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду незаконним, потрібно звертатись до відповідних положень чинного земельного, водного та природоохоронного законодавства. Так, є правомірною поведінкою, а, отже, не утворює розглядуваного складу злочину дозволене уповноваженими органами (зокрема, водного господарства, охорони навколишнього природного середовища) проведення на землях водного фонду (у т. ч. на земельних ділянках дна річок, озер, морів, інших водних об’єктів) робіт, пов’язаних із будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових і геологорозвідувальних робіт.

Див. також п. З коментарю до ст. 250.

У межах берегових смуг водних об’єктів у встановленому законодавством порядку дозволяється: влаштування причалів, встановлення пристроїв для навантаження і розвантаження суден і барж, їх швартування; установлення берегових навігаційних знаків; влаштування тимчасових земельних приміщень тощо.

Вирішуючи питання про те, законним чи незаконним було заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду, слід брати до уваги й ту обставину, що ці землі можуть перебувати як у державній і комунальній, так і в приватній власності. Наприклад, земельні ділянки площею до 3 га під замкненими природними водоймами можуть передаватись у приватну власність для ведення фермерських господарств.

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 239-2) є вчинення його: 1) повторно (див. ст. 32 і коментар до неї); 2) за попередньою змовою групою осіб (див. ст. 28 і коментар до неї).

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. З ст. 239-2) є спричинення тяжких наслідків див. коментар до статей 236 і 242.

ВК (статті 4, 85-93).

ЗК (статті 58-64, 83, 84, 91, 93, 96).

Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. (ст. 7).

Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними. Затверджений постановою КМ№ 347 від 14 квітня 1997р.

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. Затверджений постановою КМ№ 557 від 12 липня 2005р.

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації. Затверджена наказом Держводгоспу N2 290 від 29 грудня 2001 р.

Порядок організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання, що використовують водні ресурси або здійснюють господарську діяльність у межах земель водного фонду. Затверджений наказом Держводгоспу N2 223 від 7 грудня 2009 р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах:

 1. Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
 2. § 2. Государственное управление землями водного фонда
 3. Стаття 239. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади н галузях водного господарства, геології та використання надр
 4. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
 5. Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 6. Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
 7. Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
 8. Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан Комментарий к статье 239
 9. Статья 21. Предоставление водного объекта в поль-зование на основании решения о предоставлении водного объ-екта в пользование
 10. Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
 11. 2.2. Органы, уполномоченные на распоряжение публичными землями
 12. 1.2. Органы, уполномоченные на распоряжение публичными землями
 13. 1.2. Инициатива органа власти, уполномоченногона распоряжение публичными землями