<<
>>

Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля,-

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у великому розмірі,-

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки,-

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

П р и м і т к а.

У цій статті матеріальна шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 239-1 згідно із Законом № 1708-УІ від

05.11.2009 р.)

1. За своїм змістом безпосередній об’єкт і предмет розглядуваного злочину аналогічні відповідним ознакам складу злочину, передбаченого ст. 239. При цьому слід враховувати таке.

Ґрунтовий покрив земель - це поверхневий шар ґрунту, який характеризується родючістю.

Сформований на поверхні земної кори внаслідок природних процесів і діяльності людини ґрунтовий покрив у поєднанні із землею, на якій він розташований, функціонує як природний об’єкт, засіб виробництва та операційний базис для різних видів суспільної діяльності. Від ґрунтового покриву слід відрізняти ґрунтову масу - знятий (відокремлений від земельної ділянки як материнської основи) родючий шар ґрунту.

Незаконне заволодіння ґрунтовим шаром земель водного фонду кваліфікується за ст. 239-2.

2. Об’єктивна сторона злочину полягає у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. З’ясовуючи зміст законодавчого звороту «незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель», слід враховувати, що самовільне зайняття земельної ділянки утворює склад злочину проти власності (див. ст. 197-1 і коментар до неї). Фактично під незаконним заволодінням ґрунтовим покривом треба розуміти зняття та перенесення родючого шару ґрунту земельної ділянки, вчинене всупереч встановленому порядку. Див. також коментар до ст. 239-2. Якщо незаконне заволодіння ґрунтовим покривом за умов, вказаних у ст. 239-1, поєднується із самовільним зайняттям земельної ділянки, передбаченим ст. 197-1, вчинене потребує кваліфікації за сукупністю цих злочинів.

Заволодіння ґрунтовим покривом земель тягне кримінальну відповідальність, якщо воно було незаконним. Чинне земельне законодавство передбачає, що власники земельних ділянок і землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов’язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки, якщо такі роботи призводять до порушення родючого шару ґрунту. Дозвіл - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого проекту землеустрою Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель. Таким чином, заволодіння ґрунтовим покривом, здійснене власником земельної ділянки (землекористувачем) без відповідного дозволу, визнається незаконним.

При цьому слід брати до уваги, що дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву здійснюється у межах однієї і тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів. Заволодіння ґрунтовим покривом, вчинене особою, яка не є власником чи користувачем земельної ділянки, вважається незаконним.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 239-1 визнається закінченим з моменту створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи для довкілля (див. коментар до ст. 239). Якщо такої небезпеки не створено, вчинене має розцінюватись як той чи інший адміністративний проступок (статті 53-3, 53-4 КАП).

3. Суб’єкт злочину загальний.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом.

5. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч.2 ст. 239-1) є вчинення його: 1) повторно (див. ст. 32 і коментар до неї); 2) за попередньою змовою групою осіб (див. ст. 28 і коментар до неї); 3) заподіяння матеріальної шкоди у великому розмірі (див. примітку до ст. 239-1). При цьому слід враховувати, що розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покрову без належного дозволу, визначається за спеціальною формулою з урахуванням таких показників: площа, на якій виявлено незаконне зняття ґрунтового покриву; нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву; коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель.

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. З ст. 239-1) є: 1) вчинення його шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом; 2) спричинення загибелі людей, масової загибелі об’єктів тваринного чи рослинного світу або інших тяжких наслідків (див. коментар до статей 236 і 242).

ЗК.

Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р.

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р.

Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель.

Затверджене постановою КМ№ 1958 від 25 грудня 2002 р.

Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу. Затверджена постановою КМ № 963 від 25 липня 2007р.

Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок. Затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 1 від 4 січня 2005 р.

Методичні рекомендації щодо застосування Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу. Затверджені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах та Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель № 110 від 12 вересня 2007р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель:

 1. Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
 2. Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
 3. Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
 4. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
 5. Стаття 239. Забруднення або псування земель
 6. Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
 7. Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан Комментарий к статье 239
 8. Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
 9. Статья 7.16. Незаконное предоставление земельных участков из состава земель историко-культурного назначения (в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
 10. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
 11. Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
 12. Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
 13. Глава XI. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
 14. Стаття 106/2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель
 15. Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 16. § 239. Chirographa и syngraphae
 17. Стаття 239. Порядок сплати збору.
 18. Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
 19. Статья 239. Виды административно-хозяйственных санкций
 20. Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження