<<
>>

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності,- карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

(Стаття 232 зі змінами, внесеними згідно з Законом N8 2252-ІУ/ від

16.12.2004 р.)

Злочин є закінченим з моменту спричинення власникові комерційної або банківської таємниці істотної шкоди (див.

коментар до ст. 231).

3. Суб’єктом злочину може бути особа: 1) якій відповідна таємниця стала відома внаслідок її особливих взаємовідносин з власником таємниці (наприклад, член спостережної ради, інша посадова особа господарського товариства, яка не є його працівником, співвласник відповідної юридичної особи тощо); 2) яка є працівником юридичної особи чи індивідуального підприємця - власника таємниці; 3) яка є службовою особою органу державної влади (зокрема слідчим, прокурором, суддею) і отримала відповідні відомості на підставі закону під час виконання своїх службових обов’язків.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і корисливим чи іншим особистим мотивом.

Про поняття корисливого мотиву див. коментар до ст. 115. Іншим особистим мотивом може бути прихильність чи, навпаки, неприязнь до певної особи, бажання зашкодити керівникам або власникам підприємства чи організації тощо (про поняття іншого особистого мотиву див. також коментар до ст. 148).

ЦК (статті 505—508, 862, 1076).

ГК (статті 25, 32, 36, 162).

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996р. (статті 17, 18).

Постанова КМ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» N9 611 від 9 серпня 1993 р.

<< | >>
Источник: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010

Еще по теме Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці:

 1. Стаття 328. Розголошення державної таємниці
 2. Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
 3. Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
 4. Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
 5. Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
 6. Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 7. Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер
 8. Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ Комментарий к статье 232
 9. Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення
 10. Договір комерційної субконцесїї
 11. Стаття Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
 12. Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
 13. Стаття 159. Порушення таємниці голосування
 14. Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
 15. Стаття Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
 16. § 2. Договір комерційної концесії
 17. ГЛАВА 22. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
 18. Глава 54 ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ