<<
>>

Стаття Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі

1. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження повинні відповідати вимогам цього Кодексу та відповідних міжнародних договорів, згода на обов 'язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Клопотання про передання кримінального провадження повинно містити:
1) назву органу, який здійснює кримінальне провадження;
2) посилання на відповідний міжнародний договір про надання правової допомоги;
3) найменування кримінального провадження, передання якого запитується;
4) опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;
5) прізвище, ім 'я, по батькові особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, дату і місце народження, місце проживання або перебування та інші відомості про неї.
3. До клопотання додаються такі документи:
1) матеріали кримінального провадження;
2) текст статті закону України про кримінальну відповідальність, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється провадження;
3) відомості про громадянство особи.
4. Разом з клопотанням та документами, передбаченими частиною третьою цієї статті, компетентному органу іншої держави передаються наявні речові докази.
5. Копії матеріалів залишаються в органі, який здійснював кримінальне провадження в Україні.
1. Клопотання про передання кримінального провадження є однією з форм запиту про міжнародне співробітництво.
Основні правила його складання та направлення передбачені ст. 548 КПК.
2. При підготовці клопотання про передання кримінального провадження використовують положення Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р., Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р., двосторонні та багатосторонні договори між Україною та іншими державами.
3. Крім названих у ст. 600 КПК реквізитів та додатків клопотання про передання кримінального провадження може містити інші обов' язкові вимоги, визначені міжнародними договорами. Наприклад, передбачені ст. 73 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. заяви потерпілих у кримінальних справах, порушених за заявою потерпілого, і заяви про відшкодування шкоди; зазначення розміру збитку, заподіяного злочином, тощо.
4. Передані компетентному органу іншої держави речові докази після закінчення кримінального провадження слід повертати запитуючій стороні, якщо не було досягнуто домовленості про інше. Відповідно до ст. 78 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року права третіх осіб на передані предмети залишаються в силі. Після закінчення кримінального провадження ці предмети повинні бути безоплатно повернуті Договірній Стороні, яка їх передала.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі:

 1. Стаття 600. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі
 2. Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
 3. Стаття 599. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 4. Стаття Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 5. Стаття Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 6. Стаття 601. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
 7. Правило (Клопотання сторони про передання справи до Великої палати)
 8. Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу
 9. Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 10. Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 11. Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
 12. Стаття Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження
 13. Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
 14. Стаття 597. Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження
 15. Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
 16. Стаття 578. Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи
 17. Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними