<<
>>

Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов'язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:

1) відповідно до вимог статті 52 цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;

2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно;

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

2.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні.

3. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є обов'язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть відповідальність, встановлену законом.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням:

 1. Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом
 2. Стаття Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
 3. Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
 4. 7. Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судом
 5. Стаття Виклик слідчим, прокурором
 6. § 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
 7. § 3 Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
 8. Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором
 9. Стаття Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим
 10. Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим
 11. Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід
 12. ГЛАВА ВИКЛИК СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ, СУДОВИЙ ВИКЛИК І ПРИВІД
 13. Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії
 14. Стаття 48. Залучення захисника
 15. Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника
 16. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 17. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача