<<
>>

Стаття 91. Види заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є: 1)попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) привід.

2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів проце суального примусу за одне й те саме правопорушення.

1.

Частина 1 коментованої статті дає вичерпний перелік заходів процесуального примусу головним чином по зростаючій силі та суворості.

2.Попередження особи полягає у офіціальному роз'ясненні правопорушнику тих обставин, з яких його поведінка не відповідає встановленим у суді правилам або перешкоджає здійсненню процесуальних дій, а тому є протиправною і повинна бути змінена відповідним чином.

3. Видалення із залу судового засідання є більш суворим заходом процесуального примусу і полягає у тому, що особа, яка порушує процесуальну дисципліну, позбавляється права бути присутньою у залі судового засідання.

4. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом полягає у примусовому тимчасовому припиненні права володіння, користування та розпорядження певними речами чи документами, які можуть бути використані судом як засоби доказування по справі, що розглядається.

5. Привід за своєю суттю є примусовим доставлянням особи, яка скоїла правопорушення, до суду. Коментована стаття цього Кодексу забороняє застосування кількох примусових заходів до однієї особи за одне й те саме правопорушення.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 91. Види заходів процесуального примусу:

 1. Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 2. Глава 9. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
 3. Стаття 67. Види процесуальних строків
 4. Стаття Види процесуальних витрат
 5. Стаття 118. Види процесуальних витрат
 6. Стаття Види заходів забезпечення кримінального провадження
 7. Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру
 8. Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження
 9. Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
 10. Стаття Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
 11. Стаття 40. Фізичний або психічний примус
 12. Стаття 71. Зупинення процесуальних строків
 13. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
 14. Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 15. Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків