<<
>>

Стаття Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
2. Ухвала про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.
У мотивувальній частині ухвали про відмову в задоволенні заяви у зв 'язку з правильним застосуванням судом касаційної інстанції норми закону України про кримінальну відповідальність має міститися обґрунтування з цього питання, а в резолютивній частині - висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь.
1. Як і в попередній статті, про необхідність належного мотивування ухвали ВСУ у випадку відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення йдеться і в коментованій КПК. Ухвала повинна повністю відповідати тим самим вимогам, як і до судових рішень, постановлених судом першої інстанції. Постановлені ВСУ ухвали мають бути законними і обґрунтованими.
2. Якщо доводи, викладені у заяві про перегляд судового рішення, не знайшли свого підтвердження, ВСУ відмовляє в її задоволенні. При цьому в мотивувальній частині ухвали зазначається про правильність застосування судом касаційної інстанції норми закону про кримінальну відповідальність та наводиться обґрунтування такого висновку, а в резолютивній частині наводиться припис, як саме має застосовуватися закон щодо подібних суспільно небезпечних діянь.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви:

 1. Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 2. Стаття Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
 3. Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
 4. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 5. Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.
 6. Стаття Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
 7. Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
 8. Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України
 9. Стаття Повноваження Верховного Суду України
 10. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 11. Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
 12. Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
 13. Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки