<<
>>

Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність

Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи.

2. Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.

Суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

3. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому цим Кодексом, надано повну цивільну дієздатність.

1. Для особистої участі в цивільній справі недостатньо володіти тільки правоздатністю, необхідна ще й цивільна процесуальна дієздатність - встановлена процесуальним законом здатність особисто здійснювати свої права у суді та доручати ведення справи представнику. Вона визнається за фізичними особами, які досягли повноліття, а також юридичними особами.

Здатність особисто здійснювати свої права пов'язана зі здатністю своїми діями набувати для себе права та створювати для себе обов'язки, самостійно їх виконувати.

2. Неповнолітні особи, тобто особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, та особи з обмеженою судом дієздатністю можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки у справах, що виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь. Залучення до таких справ законних представників залежить від суду. Так, неповнолітні можуть бути

учасниками відносин по дрібних побутових правочинах, при здійсненні особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, по розпорядженню своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, по укладанню договору банківського вкладу та ін. (див. ст. 31-32 ЦК України). Для повнолітніх осіб, дієздатність яких обмежена судом, можливість їх самостійної участі у правовідносинах визначається, поряд із коментованою статтею, ст. 37 ЦК України.

3. Частина 3 коментованої статті передбачає два випадки, коли неповнолітня особа може набути повну цивільну процесуальну дієздатність. Обидва випадки пов'язані з набуттям повної цивільної дієздатності. По-перше, згідно з частиною 2 ст. 34 ЦК України, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. По-друге, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини (ст. 35 ЦК України).

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність:

 1. Що таке цивільна дієздатність фізичної особи?
 2. 8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
 3. Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 4. § 8. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними
 5. B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007
 6. Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
 7. Стаття Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
 8. § 2. Дієздатність громадян
 9. § 2. Дієздатність громадян
 10. § 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
 11. Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
 12. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 13. Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників
 14. Глава 11 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
 15. Стаття Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
 16. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 17. Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 18. Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права