<<
>>

Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі

У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

2. У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники.

3. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

1. Усіх суб'єктів (учасників) цивільних процесуальних пра вовідносин (крім суду) за змістом цієї глави необхідно розділяти на дві групи: осіб, які беруть участь у справі, і осіб, які сприя ють здійсненню правосуддя по цивільних справах.

Як випливає зі змісту глави 4 цього Кодексу, критерієм такого поділу є наявність юридичної заінтересованості. Усі учасники цивільного процесу, яких ЦПК включає у цю главу, наділені юридичною заінтересо ваністю. Це і є головною ознакою осіб, які беруть участь у справі, і головною їх відмінністю від інших учасників процесуальної

діяльності.

2. Разом з тим характер юридичної заінтересованості усередині даної групи учасників процесу не для усіх однаковий. Одна група-сторони, треті особи, заявники по непозовних справах - заінтересовані в предметі спору чи розгляду або в результаті спору чи розгляду. Заінтересованість іншої групи учасників з числа осіб, які беруть участь у справі, має державний (прокурор, органи державної влади і органи місцевого самоврядування) або суспільний характер (профспілки, державні підприємства, установи, організації та окремі громадяни, що захищають права інших осіб). Особливий характер носить заінтересованість у представників сторін і третіх осіб, якою вони наділені для надання юридичної допомоги зазначеним учасникам процесу і допомоги суду у встановленні обставин справи.

3. Коментована стаття містить, таким чином, і головну ознаку, і перелік осіб, які беруть участь у справі, по позовних справах, справах наказного та окремого провадження.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі:

 1. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 2. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 3. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 5. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 6. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 7. Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
 8. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 9. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 10. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 11. Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном
 12. Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 13. Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
 14. Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
 15. § 2. Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. Поняття професіограми