Стаття Секретар судового засідання

1. Секретар судового засідання:
1) здійснює судові виклики і повідомлення;
2) перевіряє наявність та з 'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;
4) веде журнал судового засідання;
5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді;
6) виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні.
1.
Секретар судового засідання є учасником кримінального провадження, на якого покладається організаційне забезпечення судового провадження. Він є працівником суду, якого не віднесено до кола учасників судового провадження. За наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 та ч. 1 ст. 79 КПК, секретар судового засідання не має права брати участь у кримінальному провадженні та відводиться.
У судовому засіданні секретар доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб, прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з' ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
Під час судового розгляду секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду та про умови фіксування судового засідання, а також здійснює контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами.
Секретарем судового засідання ведеться та підписується журнал судового засідання, основні вимоги до ведення якого передбачені ст. 108 КПК.
Секретар судового засідання оформляє матеріали кримінального провадження і здійснює їх передачу до канцелярії.
Крім виконання обов'язків, перелічених у цій статті, секретар виконує доручення головуючого в судовому засіданні. Наприклад, вручає копію вироку, забезпечує ознайомлення з матеріалами судового провадження, організовує дослідження матеріалів, які знаходяться на електронних носіях, тощо. У випадку дистанційної (шляхом застосування відеоконференції) участі особи в судовому провадженні з іншого приміщення, розташованого на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, головуючий може доручити секретареві судового засідання цього суду вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання.
У випадку, якщо під час участі в судовому засіданні секретар матиме доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, згідно з ч. 4 ст. 517 КПК він повинен мати допуск до державної таємниці. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються судом у формі наказу або письмового розпорядження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 74 КПК у разі відсутності в судовому засіданні судового розпорядника секретар судового засідання виконує його функції.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Секретар судового засідання:

 1. Стаття 48. Секретар судового засідання
 2. Стаття 73. Секретар судового засідання
 3. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 4. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 5. Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 6. Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
 7. Стаття 198. Журнал судового засідання
 8. Стаття 108. Журнал судового засідання
 9. Стаття 342. Відкриття судового засідання
 10. Стаття Журнал судового засідання
 11. Стаття 163. Відкриття судового засідання
 12. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
 13. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 14. Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
 15. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
 16. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 17. Стаття 314. Підготовче судове засідання
 18. Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання
 19. Стаття Підготовче судове засідання