<<
>>

Стаття Розшук підозрюваного

1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.
2. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове слідство не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Здійснення розшуку підозрюваного може бути доручено оперативним підрозділам.
1. Перед тим як оголосити розшук підозрюваного, який переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, слідчий повинен вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження (див.
коментар до ст. 280 КПК). Якщо в результаті вжитих заходів місцезнаходження підозрюваного встановити не вдалося, оголошується його розшук. До матеріалів досудового розслідування приєднуються документи, які свідчать про те, що підозрюваний переховується і його місцезнаходження невідоме, а саме: підтвердження про отримання підозрюваним повістки про виклик (в порядку ст. 133 КПК); постанова про привід підозрюваного і результати її виконання (відповідно до вимог статей 140-143 КПК); протоколи допитів, інших слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових дій), які було проведено з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного; довідки (з місця роботи, навчання, паспортної служби, військкомату, прикордонної служби, медичного закладу) тощо.
2. Оголошення розшуку підозрюваного здійснюється шляхом винесення слідчим або прокурором відповідної постанови. У разі коли досудове розслідування не зупиняється, складається окрема постанова про оголошення розшуку підозрюваного. Постанова складається з трьох частин: вступної, описової та резолютивної. У вступній частині зазначаються: назва постанови, дата і місце її складення, посада, спеціальне звання (класний чин), прізвище та ініціали службової особи, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, найменування кримінального провадження; в описовій - викладаються всі обставини кримінального правопорушення та його правова кваліфікація, відомості про підозрюваного, його зв'язки і місця можливого перебування, а також дані про те, що він переховується від органів досудового розслідування; у резолютивній - констатуються прийняті рішення: про оголошення розшуку підозрюваного, про обрання щодо нього запобіжного заходу, про доручення розшуку оперативним підрозділам тощо.
Якщо одночасно із оголошенням розшуку підозрюваного досудове розслідування зупиняється відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК, то про розшук підозрюваного вказується в постанові про зупинення досудового розслідування.
Відомості про оголошення розшуку підозрюваного та орган, якому доручається його здійснення, негайно вносяться до ЄРДР.
3. Розшук підозрюваного може здійснюватися особисто слідчим або доручатися оперативним підрозділам, перелік яких передбачено у ст. 41 КПК. Про це слідчий вказує в постанові про оголошення розшуку. Порядок розшуку підозрюваного на підставі постанови слідчого і доручення про розшук здійснюється оперативними підрозділами згідно з відомчими нормативно-правовими актами.
З метою розшуку підозрюваного можуть проводитися негласні слідчі (розшукові) дії в порядку, передбаченому статтями 246-275 КПК, а також оперативно-розшукові заходи.
При встановленні місцезнаходження підозрюваного, який переховувався від органів досудового розслідування, службові особи оперативних підрозділів вживають заходів щодо його затримання та доставлення до місця, де здійснюється кримінальне провадження.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Розшук підозрюваного:

 1. Стаття 281. Розшук підозрюваного
 2. Стаття 78. Розшук відповідача
 3. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 4. Стаття 568. Розшук, арешт і конфіскація майна
 5. Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений
 6. Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 7. Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого
 8. Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого
 9. Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд
 10. Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 11. Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 12. Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу
 13. Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 14. Стаття 487. З'ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 15. Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу
 16. Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 17. Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
 18. Стаття 335. Зупинення судового провадження