<<
>>

Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення

1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників процесу (крім випадку , якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу;
4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу.
1.
Перегляд ВСУ судових рішень у кримінальних справах відповідно до гл. 33 КПК відбувається тільки у випадку допущення ВССУ кримінальної справи до провадження.
Під час вирішення питання про допущення кримінальної справи до провадження колегія у складі п'яти суддів ВССУ фактично перевіряє виконання і дотримання особами, уповноваженими на подання заяви про перегляд ВСУ рішень касаційної інстанції у кримінальних справах, вимог КПК щодо формального, строкового і змістовного характеру заяви.
Особа, яка звернулася із заявою, повинна додати до неї належним чином завірені копії відповідних судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних соціально небезпечних діянь, якщо заява подана з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, та копію судового рішення міжнародної судової установи або клопотання про її витребування, якщо її немає у особи, яка подає заяву, з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК.
Якщо заяву подано заступником відповідного прокурора, то до неї повинен бути доданий наказ прокурора про надання заступнику повноважень на подання заяви про перегляд судового рішення.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення:

 1. Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
 2. Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 3. Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 4. Стаття Строк подання заяви про перегляд судового рішення
 5. Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення
 6. Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
 7. Стаття Вимоги до заяви про перегляд судового рішення
 8. Стаття 448. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення
 9. Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 10. Стаття Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 11. Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
 12. Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки
 13. Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 14. Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
 15. Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 16. Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
 17. Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
 18. Правило (Клопотання про перегляд судового рішення)
 19. Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України
 20. Стаття Право подати заяву про перегляд судового рішення за новови- явленими обставинами