<<
>>

Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання

До учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.

2. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни.

1. Частина 1 коментованої статті деталізує зміст правопорушення та склад осіб, до яких застосовуються судом такі заходи процесуального примусу як попередження та видалення із залу судового засідання. Порушення встановлених у суді правил, протиправне перешкоджання здійсненню судочинства може полягати у порушенні порядку під час судового засідання або невиконанні розпоряджень головуючого. Такі дії або бездіяльність осіб є підставою попередження, а у разі повторного вчинення - підставою видалення із залу судового засідання. Зазначені заходи процесуального примусу можуть застосовуватися як до учасників цивільного процесу (осіб, які беруть участь у справі, й інших учасників процесу), так і до осіб, присутніх у залі судового засідання, і, як уявляється, лише на дане судове засідання, а не весь процес по даній справі. Застосування зазначених заходів примусу, на нашу думку, повинно здійснюватися шляхом постановления ухвал, не виходячи до на-радчої кімнати.

2. Зазначені у пункті 1 коментаря даної статті цього Кодексу дії чи бездіяльність перекладача повторно, тобто після попередження, тягнуть видалення його, але не з судового засідання, а з судового процесу по даній справі. Тому ця дія суду повинна здійснюватись мотивованою ухвалою у вигляді окремого процесуального документа.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання:

 1. Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання
 2. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 3. Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
 4. Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання
 5. Стаття 73. Секретар судового засідання
 6. Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання
 7. Стаття 108. Журнал судового засідання
 8. Стаття 48. Секретар судового засідання
 9. Стаття 342. Відкриття судового засідання
 10. Стаття 198. Журнал судового засідання
 11. Стаття Секретар судового засідання
 12. Стаття Журнал судового засідання
 13. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
 14. Стаття 163. Відкриття судового засідання
 15. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 16. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
 17. Стаття 314. Підготовче судове засідання