<<
>>

Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.

2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення порушення шляхом постановления ухвали.

1. Коментована стаття та глава 9 розділу І цього Кодексу присвячені заходам процесуального примусу.

Процесуальним примусом слід вважати застосування судом передбачених ЦПК заходів впливу до порушників процесуальної дисципліни. Вважаємо, що ознаками процесуального примусу є те, що це різновид державного примусу (застосовується судом - органом державної влади); заходи його передбачені законом і застосовуються до осіб, визначених законом; заходи застосовуються до осіб, що порушують певні нормативні установлення; заходи застосовуються у процесуальній формі та ін. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії суду відносно осіб, які порушують: 1) встановлені у суді правила або 2) протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.

2. Частина 2 коментованої статті визначає суду форму та процесуальний строк застосування заходів процесуального примусу: заходи процесуального примусу застосовуються негайно після вчинення порушення шляхом постановления ухвали.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу:

 1. Стаття 91. Види заходів процесуального примусу
 2. Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів
 3. Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру
 4. Стаття 503. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
 5. Стаття Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
 6. Глава 9. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
 7. Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру
 8. Стаття 504. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб
 9. Стаття Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб
 10. Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів
 11. Стаття Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження
 12. Стаття Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру
 13. Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження
 14. Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів
 15. Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру