<<
>>

Стаття Підстави для відводу захисника, представника

1. Захисником, представником не має права бути особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач.
2. Особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадках:
1) якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової допомоги;
2) зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом;
3) якщо вона є близьким родичем або членом сім 'ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду.
1. Безумовною підставою для відводу захисника, представника є встановлення факту участі їх у цьому ж кримінальному провадженні як будь-якого іншого учасника (судді, прокурора, слідчого, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача).
Захисник, представник не можуть бути допитані як свідки у цьому ж кримінальному провадженні про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника (див.
п. 1 ч. 2 ст. 65 КПК). Однак, коли особа була допитана як свідок про відомі їй обставини, що підлягають доказуванню, то закон не забороняє після цього брати участь у цьому ж кримінальному провадженні у статусі захисника, представника.
2. Захисник, представник не має права брати участь у кримінальному провадженні, коли він надає або надавав правову допомогу у цьому ж провадженні іншим особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, яка звертається по допомогу. Так само не може захисник, представник представляти у кримінальному провадженні інтереси двох осіб (підозрюваних, обвинувачених), якщо їх позиції (показання, інші дії) мають суттєві розбіжності, тобто їх інтереси є суперечливими.
У зв'язку з тим, що інтереси сторони захисту і сторони обвинувачення суперечливі, тобто зовсім різні, не має права брати участь у конкретному провадженні захисник, представник, коли він є близьким родичем слідчого, прокурора, потерпілого, слідчого судді, судді, присяжного.
Не може бути захисником особа, яка не внесена до Єдиного реєстру адвокатів України або її право на зайняття адвокатською діяльністю зупинено (тимчасово) чи припинено в порядку, передбаченому законом (див. ч. 2 ст. 45 КПК).
У разі поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю судом вважається, що зупинення чи припинення такої діяльності було неправомірним, а тому діяльність захисника в цей період була правомірною.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Підстави для відводу захисника, представника:

 1. Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника
 2. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 3. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 4. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 5. Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого
 6. Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого
 7. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 8. Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 9. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 10. Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
 11. Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи
 12. Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
 13. Стаття 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги