<<
>>

Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання

1. Спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають права брати участі в кримінальному провадженні та відводяться за підставами, передбаченими частиною першою статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу.
2.
Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні.
1. Підстави для відводу чи самовідводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання зазначені у ч. 1 ст. 77 КПК. Відвести зазначену особу можна у разі:
1) якщо вона у цьому ж кримінальному провадженні є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або членом їх сім' ї чи близьким родичем. Термін «близькі родичі та члени сім'ї» визначено у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК;
2) якщо вона брала участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, захисник або представник;
3) якщо вона особисто, її близькі родичі чи члени сім'ї заінтересовані у результатах кримінального провадження або існують інші обставини, що викликають обґрунтовані сумніви у її неупередженості. Зазначені обставини необхідно доводити. Зокрема, потрібно обґрунтувати, в чому саме виявляється чи може виявитися заінтересованість особи. Наприклад, якщо така особа висловлювала свою думку як напередодні, так і під час кримінального провадження, надавала комусь із учасників провадження консультації, перебувала чи перебуває з ними у дружніх чи неприязних стосунках, у службовій, матеріальній чи іншій залежності, то її участь у цьому ж провадженні неможлива.
Підставами для відводу спеціаліста, експерта є проведення ним попередньої перевірки, ревізії, матеріали за наслідками яких стали приводом для кримінального провадження, а також його участь у відомчому розслідуванні чи участь як свідка. Однак, якщо він офіційно брав участь у цьому провадженні як спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання, він має право продовжувати виконання своїх повноважень.
2. Особа не може брати участь у кримінальному провадженні як перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання у разі її некомпетентності (недостатності спеціальних знань), недостатнього знання мови, якою ведеться провадження, несумлінного або недбалого ставлення до виконання своїх обов'язків.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання:

 1. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 2. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 3. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
 4. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 5. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 6. Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
 7. Стаття 48. Секретар судового засідання
 8. Стаття Секретар судового засідання
 9. Стаття 73. Секретар судового засідання
 10. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 11. Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого