<<
>>

Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу.

2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо:

1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спе-ціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

1.

Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач хоча і не беруть участі у винесенні рішення у справі, однак їх особиста заінтересованість, необ'єктивність може справити несприятливий вплив на хід судового розгляду і його результат. Тому ця стаття допускає можливість їх відводу.

2. Підстави відводу цих осіб такі самі, як і підстави відводу суддів, і дозволяють сумніватися в їх неупередженості. Додатковими підставами для експерта або спеціаліста є службова чи інша залежність від осіб, які беруть участь у справі, або якщо з'ясування обставин, що мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

3. Оскільки секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не належать до осіб, які беруть участь у справі, і метою їх участі у справі є надання допомоги суду і учасникам справи, їх участь у попередньому розгляді даної справи у таких же процесуальних ролях не є підставою для відводу.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача:

 1. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 2. Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 3. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
 4. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 5. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 6. Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
 7. Стаття 48. Секретар судового засідання
 8. Стаття Секретар судового засідання
 9. Стаття 73. Секретар судового засідання
 10. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 11. Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого
 12. Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого
 13. Стаття Підстави для відводу захисника, представника
 14. Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника
 15. Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
 16. Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам