<<
>>

Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого

1. Прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні:
1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім 'ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;
2) якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;
3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім 'ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.
2. Попередня участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді судових рішень Верховним Судом України як прокурора не є підставою для його відводу.
1.
Принцип змагальності у кримінальному процесі полягає в тому, що на одну і ту ж особу не може бути покладено функцію обвинувачення, функцію захисту, функцію вирішення справи. Кожен учасник провадження має право виконувати лише одну функцію, зокрема: сторона обвинувачення - надавати докази і доводити винність особи; сторона захисту - надавати докази, які спростовують обвинувачення, і захищатися; суд вирішує справу по суті.
Що ж стосується прокурора, слідчого, то вони відповідно до глави 3 КПК виконують функцію обвинувачення від імені держави, і їх повноваження визначені цими законодавчими нормами.
Прокурор, слідчий не мають права поєднувати державні інтереси і свої приватні, інтереси своїх близьких родичів чи інших осіб, а тому зазначена норма передбачає, що вони не можуть виконувати державні функції у конкретному кримінальному провадженні і одночасно бути заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або близьким родичем згаданих учасників кримінального провадження.
Прокурор, слідчий не має права брати участь у конкретному провадженні, якщо він був задіяний у ньому як будь-який інший учасник (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, суддя тощо).
Водночас закон надає прокурору право заявляти цивільний позов у кримінальному провадженні не тільки на користь держави, а й в інтересах потерпілих від злочину осіб, захищати їх права та законні інтереси у випадках, передбачених законом.
Не забороняється брати участь у конкретному провадженні прокурору, якщо він уже брав у ньому участь як слідчий, і навпаки.
Це пояснюється єдністю завдань прокурорсько-слідчої діяльності.
Ні слідчий, ні прокурор, ні суддя чи інший учасник провадження, який виконує функції від імені держави, не має права брати участь у конкретному кримінальному провадженні, якщо він чи його близькі родичі заінтересовані в результатах цього провадження або існують інші обставини, які викликають сумніви у його неупередженості.
На відміну від слідчого судді, судді, присяжного закон надає прокурору право брати участь у конкретному кримінальному провадженні з моменту заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення і до виконання вироку, в тому числі брати участь у всіх судових інстанціях без винятку.
Прокурор, слідчий за наявності підстав відводу мають заявляти самовідвід.
Відвід слідчому може бути заявлений у процесі досудового провадження, а прокурору - як у процесі досудового, так і судового провадження з моменту, коли такі підстави стали відомі.
Питання про відвід слідчого вирішує керівник слідчого органу або прокурор; про відвід прокурора - вищестоящий прокурор, про що виноситься постанова, а в процесі судового розгляду - суд виносить ухвалу.
До прийняття рішення про відвід слідчий, прокурор продовжують виконувати свої обов'язки.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого:

 1. Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого
 2. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 3. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 4. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 5. Стаття Підстави для відводу захисника, представника
 6. Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника
 7. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 8. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 9. Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
 10. Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
 11. Стаття Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
 12. Стаття Наслідки відводу слідчого судді, судді
 13. Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді
 14. Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів
 15. Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу
 16. Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування