<<
>>

Стаття Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю

1. Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування, підготовка висновку щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації здійснюється посадовою особою, на яку покладено виконання функцій державного експерта з питань таємниць відповідно до закону у сфері державної таємниці.
У такому разі на зазначену особу поширюються обов'язки і права, які цим Кодексом передбачено для експертів.
2. Якщо під час проведення експертизи використовуються методики, технології чи інформація, що містить охоронювану державою таємницю, в описовій частині висновку експертизи ці відомості не зазначаються.
Перелік посадових осіб, на яких покладено виконання функцій державного експерта, затверджено Указом Президента України від 01.12.2009 р. № 987/2009 "Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць". Права та обов'язки держаного експерта з питань таємниць викладено у ст. 9 ЗУ "Про державну таємницю".
Під час проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю, на експерта поширюються права і обов'язки, що визначені ст. 69 КПК.
Державний експерт з питань таємниць несе персональну відповідальність за законність і обґрунтованість свого рішення про віднесення інформації до державної таємниці або про зниження ступеня секретності такої інформації чи скасування рішення про віднесення її до державної таємниці; за умисне неприйняття рішення про віднесення до державної таємниці інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов' язків.
В описовій частині висновку експертизи не конкретизуються використовувані методики, технології та інформація, що містить охоронювану державою таємницю.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю:

 1. Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю
 2. Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
 3. ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
 4. Стаття Інформація, що містить державну таємницю
 5. Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю
 6. Глава 12. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 7. Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю
 8. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 9. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
 10. Стаття Підстави проведення експертизи
 11. Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду
 12. Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні
 13. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.
 14. Стаття Угоди в кримінальному провадженні
 15. Стаття 468. Угоди в кримінальному провадженні
 16. Стаття Поняття повідомлення у кримінальному провадженні
 17. Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні