<<
>>

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками

Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

2. Одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні.

55

1. Коментована стаття висовує головні вимоги до осіб, які можуть виступати представниками в суді.

Перша вимога є професійною - представниками можуть бути адвокати. Вони володіють значними навичками юридичної діяльності, необхідними юридичними знаннями. Тому не випадково ст. 59 Конституції України передбачає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

2. Представниками у суді можуть бути й інші особи, які не відповідають першій вимозі, але до них коментована стаття висуває чотири інші вимоги: 1) вони повинні бути повнолітніми; 2) мати цивільну процесуальну дієздатність; 3) мати належно посвідчені повноваження на здійснення представництва і 4) не належати до кола осіб, які не можуть бути представниками в суді (див. коментар до ст. 41 цього Кодексу).

3. Частина друга даної статті забороняє - і це цілком зрозуміло - суміщення процесуальної ролі представника осіб, процесуальні і матеріальні інтереси яких протирічать один іншому.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками:

 1. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 2. Які особи можуть бути спадкоємцями?
 3. Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
 4. Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами
 5. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами
 6. Стаття Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 7. Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку
 8. Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 9. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 10. Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги
 11. Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження