<<
>>

Стаття Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

1. Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні:
1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім 'ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;
3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім 'ї заінтересовані в результатах провадження;
4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;
5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.
2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.
1.
Слідчий суддя, суддя або присяжний не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є учасником цього провадження як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони захисту, передбачених параграфами 2-5 глави 3 КПК, або є членом сім'ї чи близьким родичем учасника кримінального провадження (див. п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК).
Слідчий суддя, суддя або присяжний не має права брати участь у конкретному провадженні також тоді, коли інтереси однієї зі сторін представляє захисник чи представник, який є його родичем або членом сім'ї. Встановлення такого факту є підставою для відводу і не потребує доведення, що слідчий суддя, суддя чи присяжний не заінтересований у результатах провадження.
Щодо обставин, передбачених п.п. 3, 4 ч. 1 цієї статті, то, заявляючи відвід, особа має обґрунтувати, чому суддя, члени його сім'ї чи близькі родичі заінтересовані у результатах кримінального провадження. Такими обставинами можуть бути надання зазначеною особою консультацій чи інших послуг як напередодні, так і в процесі провадження, якщо до прийняття рішення у справі усно або письмово вона висловлювала свою думку про винність або невинність особи, перебуває у дружніх або неприязних стосунках з будь-ким із учасників провадження, перебуває у службовій, матеріальній чи іншій залежності від них.
Підставою для відводу слідчого судді, судді або присяжного є визначення їх для конкретного судового провадження з порушенням правил його здійснення автоматизованою системою документообігу (див. п. 3 ст. 35 КПК та коментар до нього).
2. При колегіальному судовому провадженні не допускається участь суддів, які є родичами між собою.
Термін «родичі» законом не визначено, а тому необхідно керуватися терміном «близькі родичі» (п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК).
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні:

 1. Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні
 2. Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді
 3. Стаття Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні
 4. Стаття Наслідки відводу слідчого судді, судді
 5. Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні
 6. Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
 7. Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного
 8. Стаття Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
 9. Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
 10. Стаття Порядок оскарження ухвал слідчого судді
 11. Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді
 12. Стаття 185/6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
 13. Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді
 14. § 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду
 15. Стаття Порядок перевірки ухвал слідчого судді
 16. § 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування