<<
>>

Стаття 47. Обов'язки захисника

1. Захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

2.

Захисник зобов'язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов'язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу).

3. Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю.

4. Захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках:

1) якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні;

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов'язкової участі захисника;

3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо;

4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним,

<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 47. Обов'язки захисника:

 1. Стаття 52. Обов'язкова участь захисника
 2. Права та обов'язки ліцензіата
 3. Стаття 7. Обов'язки адвоката
 4. Розділ II. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.
 5. Глава 9. Права та обов'язки подружжя по утриманню
 6. Стаття 88. Обов'язки декларанта
 7. Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки
 8. 2.1 Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
 9. Обов'язки та права ліцензіара
 10. Обов'язки комітента
 11. Глава 6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
 12. Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
 13. Обов'язки автора (авторського колективу)
 14. Стаття 16. Обов'язки платника податків
 15. Права та обов'язки користувача
 16. Стаття Обов'язки потерпілого