<<
>>

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод лю

дини

1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

2. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження;

3) порушення права особи на захист;

4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит;

6) отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні.

3.

Докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод лю:

 1. Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого
 2. Стаття 183. Порушення права на отримання освіти
 3. Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
 4. Стаття 148/1. Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
 5. Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості
 6. Стаття Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості
 7. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
 8. Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
 9. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї
 10. 6.3. Законодательные основы гарантии прав граждан, роль органов внутренних дел в охране прав и свобод граждан
 11. Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
 12. Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини, 2011
 13. § 2. Тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини. Принципи тлумачення
 14. 6. Конституционные гарантии прав и свобод
 15. 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВ И СВОБОД
 16. 9. Гарантии прав и свобод иностранцев
 17. 8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
 18. 32. Ограничение прав и свобод личности
 19. Средства охраны свобод и прав