<<
>>

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.

2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьо му складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суд дів.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому цим Кодек сом.

1.

У разі задоволення клопотання про відвід судді, що одноособово розглядає справу, провадження в справі відкладається для заміни відведеного судді іншим суддею того ж суду. Якщо заміна судді можлива у даному суді, то провадження у справі відновлюється після ознайомлення нового судді з обставинами справи. Якщо у цьому суді заміна відведеного судді чи всього складу суду неможлива, то справа передається в інший суд за правилами ст. 116 цього Кодексу. Така неможливість може виникнути, наприклад, через те, що ця справа до скасування рішення вже розглядалася іншими суддями цього суду.

2. При колегіальному розгляді справи у разі задоволення клопотання про відвід одного судді чи усього складу суду справа розглядається у тому самому суді без участі відведеного судді або іншим складом суддів.

3. Коментована стаття передбачає тільки наслідки відводу суддів. При задоволенні клопотань про відвід секретаря судового засідання, перекладача їх заміну можна здійснити в перерві судового засідання, а для заміни відведених експерта і спеціаліста необхідно відкласти розгляд справи, тому що експерту і спеціалісту потрібен час для ознайомлення зі справою і формування своєї позиції у справі.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді):

 1. Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді
 2. Стаття Наслідки відводу слідчого судді, судді
 3. Стаття Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
 4. Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
 5. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 6. Глава 3. СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 7. Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 8. Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 9. Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
 10. Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
 11. Стаття 344. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу