<<
>>

Стаття 550. Доказова сила офіційних документів

1. Документи, які направляються у зв'язку із запитом про міжнародне співробітництво, якщо їх складено, засвідчено у відповідній формі офіційною особою компетентного органу запитуючої сторони або запитуваної сторони і скріплено гербовою печаткою компетентного органу, приймаються на території України без додаткового засвідчення (легалізації) у разі, якщо це передбачено міжнародним договором України.

2.

Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання дій, передбачених у запиті про міжнародне співробітництво, органами іноземної держави та за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, не потребують легалізації і визнаються судом допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи.

3. Правовий статус учасників кримінального провадження в іноземній державі не потребує додаткового встановлення за правилами цього Кодексу.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 550. Доказова сила офіційних документів:

  1. Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду
  2. Статья 550. Форма договора продажи недвижимости
  3. Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів
  4. Правило A(Присяга чи офіційна заява свідків та експертів перед даванням показань)
  5. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
  6. Статья 250. Законная сила решения суда
  7. Глава 3. ОБРАТНАЯ СИЛА АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ
  8. Статья 244. Законная сила заочного решения суда
  9. 2. Непобедимая сила уникальности
  10. 1. Сила самопознания