<<
>>

Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет

Пред'явлення позову до іноземної держави, забезпечення позову і звернення стягнення на манно іноземної держави, яке знаходиться в Україні, можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законом України.

2. Акредитовані в Україні дипломатичні представники іноземних держав та інші особи, зазначені у відповідних законах України і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають юрисдикції судів України в цивільних справах лише в межах, що визначаються принципами та 452

нормами міжнародного права або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.

Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України у цивільних справах в межах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або законами України.

1. Коментована стаття встановлює правила, які сприяють дотриманню юрисдикційного та дипломатичного імунітету по спорах з іноземними державами та міжнародними організаціями.

2. Частина 1 даної статті вказує на наявність трьох видів імунітету. 1) при пред'явленні позову до іноземної держави; 2) при здійсненні попередніх забезпечувальних засобів, тобто при забезпеченні позову (наприклад, арешт майна); 3) при зверненні стягнення на майно іноземної держави, яке знаходиться в Україні. У зв'язку з цим вона передбачає можливість зазначеного лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законом України.

3. Що стосується акредитованих в Україні дипломатичних представників іноземних держав та інших осіб, зазначених у відповідних законах України і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України в цивільних справах у певних межах, що визначені міжнародним правом або міжнародними договорами, то за загальним правилом вони мають імунітет від цивільної юрисдикції, за винятком відносно речових позовів, частини позовів, які стосуються спадкування, та позовів, що відносяться до професійної та комерційної діяльності в державі перебування за межами своїх офіційних функцій.

4. Згідно з частиною 3 цієї статті міжнародні організації підлягають юрисдикції цивільних судів України в межах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або законами України.

5. Відповідно до ст.

79 Закону України від 23.06.05 р. "Про міжнародне приватне право" пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо

453

інше не передбачено міжнародним договором України або законом України.

У тих випадках, коли на порушення норм міжнародного права України, її майну або представникам в іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, їх майну та представникам в Україні, Кабінетом Міністрів України може бути вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру недостатньо для врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет:

 1. Глава 50. Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордоном
 2. Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
 3. Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями
 4. Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
 5. Стаття 294. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу
 6. Стаття 295. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
 7. Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав
 8. ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 9. Історичні аспекти створення міжнародних організацій. Поняття і класифікація міжнародних організацій
 10. Компетенція, повноваження та функції міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях
 11. Організація Американських держав (ОАД). Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
 12. Міжнародна правосуб'єктність держав. Державний суверенітет. Види держав. Прості (унітарні), складні держави та їхні союзи
 13. Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні
 14. Стаття 293. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав