<<
>>

Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду

Якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.

2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі про відновлення провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.

3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку.

Заявник у цьому разі може пред'явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з втратою незакін-ченого провадження про цю обставину повинно бути обов'язково зазначено.

1. Коментована стаття регулює певні особливості прийняття судом заяви про відновлення втраченого судового провадження.

2. Як зазначено у коментарі до ст. 405 ЦПК, одним із реквізитів заяви є мета поновлення втраченого провадження. Тому, якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, це вважається її недоліками і підставою для постановления ухвали про залишення заяви без руху і встановлення строків для усунення зазначених недоліків. Якщо заявник у встановлений строк усуне недоліки, заява вважається поданою в день первісного її подання до суду, інакше вона вва-жається неподаною і повертається заявникові.

3. У тому випадку, якщо мета відновлення провадження, за значена у заяві, не пов'язана із захистом його прав та свобод, суд відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без

447

розгляду, якщо провадження було відкрито. Так зазначено у частині 2 цієї статті. Але це положення, як уявляється, є спірним. У першому випадку суддя відмовляє у відкритті провадження по справі, тому що заявник не має юридичної заінтересованості у даній справі, тобто є неправоздатним. Це цілком правильно. Але якщо суддя не встановив цієї перепони виникнення справи, то після її встановлення після відкриття справи її необхідно закривати, а не залишати заяву без розгляду.

4. Частина 3 коментованої статті стосується предмету судового розгляду по справах про відновлення втраченого судового розгляду, про що вже йшлося у коментарі до ст. 402 ЦПК. Вона окремо підкреслює, що таким предметом може бути закінчене судове провадження, якщо воно втрачено. Якщо провадження втрачене до закінчення судового розгляду, заявник може пред'явити новий позов чи подати нову заяву. Відкриваючи у такому випадку провадження у новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження, в ухвалі суду слід зазначити про цю обставину.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду:

 1. Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду
 2. Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
 3. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
 4. Глава 6. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ
 5. Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
 6. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
 7. Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
 8. Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження
 9. Стаття Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження
 10. Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки
 11. Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
 12. Міждержавні заяви Правило 51[18] (Передання заяви на розгляд і подальша процедура)
 13. Стаття Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 14. Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ