<<
>>

Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1. Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
442

ій

2. Після подання заінтересованою особою заперечень у письмо), у формі або у разі її вимови від подання заперечень, а так само кол'.р" місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про од''11 жане судом клопотання заперечення не подано, суддя постаііов.'ію ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, іОа що заінтересовані особи повідомляються письмово не пізніше ніж десять днів до його розгляду. и-

3. За заявою заінтересованої особи і за наявності поважних и)-"' чин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідом./ заінтересовані особи. ,ю

4. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, /,о-нс підлягає примусовому виконанню, проводиться суддею одноосо' во у відкритому судовому засіданні. |іх

5. Неявка без поважних причин у судове засідання заінтересоваі'і,с осіб або їх представників, стосовно яких суду відомо про своєча»'3-вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для р'ю гляду клопотання, якщо будь-якою із заінтересованих осіб щ> б> порушено питання про перенесення його розгляду. ізі

6. За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у р,їіі його надходження суд постановляє ухвалу про визнання в Укрй/ІЯ рішення іноземного суду та залишення заперечення без задовоЛеіМя або про відмову у задоволенні клопотання про визнання рііиеі* іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. ає

7. У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підля/|В-примусовому виконанню, може бути відмовлено з підстав, нсіап' лених статтею 396 цього Кодексу. у

8. Копія ухвали надсилається судом заінтересованим особаі\ триденний строк з дня постановления ухвали. ро

9. Ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду або ҐЇГ0 відмову у задоволенні клопотання про визнання рішення іноземці на суду, що не підлягає примусовому виконанню, може бути оскарж»

в порядку і строки, встановлені цим Кодексом.

ня 1.

Щодо порядку розгляду клопотання про визнання ріціеИ'н" іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, комцас тована стаття передбачає деякі підготовчі дії суду, що розгляди це клопотання. Після надходження клопотання суд у п'ятиденн 1И строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує ІЯ-протягом місяця надати можливі заперечення проти клопотан'бо Якщо ця особа надала до суду заперечення у письмовій формі г*ю-відмовилася від заперечень, а так само протягом місяця не і*43

дала заперечень, суд закінчує підготовку справи ухвалою, в якій визначає час і місце судового засідання по розгляду клопотання і повідомляє про це заінтересованих осіб письмово не пізніше ніж за десять днів до розгляду справи. Заінтересованих осіб слід повідомляти письмово і про перенесення розгляду справи, якщо суд зробив це за заявою будь-кого із заінтересованих осіб з поважних причин.

2. Судовий розгляд зазначеного клопотання проводиться у відкритому засіданні суддею одноособово. Неявка без поважних причин у судове засідання заінтересованих осіб або їх представників, якщо відносно них у суду є відомості про належне повідомлення про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду. За наслідками розгляду клопотання і заперечень проти нього суд постановляє ухвалу про визнання в Україні рішення іноземного суду або про відмову у такому визнанні. Про підстави відмови у клопотанні щодо визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, див. коментар до статті 396 цього Кодексу.

3. Підсумковим процесуальним документом судового розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, є ухвала суду, копія якої надсилається судом заінтересованим особам у триденний строк з дня постановления ухвали.

Частина 9 цієї статті містить правила, згідно з якими ухвала про визнання рішення іноземного суду в Україні або про відмову у такому визнанні може бути оскаржена в порядку і строки, встановлені ЦПК. Ще раз звертаємо увагу на протиріччя у ЦПК, оскільки вичерпний перелік ухвал ст. 293 ЦПК, які можна оскаржити окремо від судового рішення, таких ухвал не містить (див. коментарі до статей 293, 397 ЦПК).

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню:

 1. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 2. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 3. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 4. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 5. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 6. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 7. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 8. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 9. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 10. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 11. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
 12. Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання