<<
>>

Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подається заінтересованою особою до суду в порядку, встановленому статтями 392 - 394 цього Кодексу для

441

подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

2.

До клопотання про визнання рішення іноземного суд)', що не підлягає примусовому виконанню, додаються такі документи:

1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземною суду, про визнання якого порушується клопотання;

2) офіційний документ про тс, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;

3) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1. Частина 1 коментованої статті щодо порядку подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, містить відсильне правило до статей 392 - 394 ЦПК (див. відповідні коментарі) з урахуванням особливостей коментованої глави цього Кодексу.

До таких особливостей відноситься особливість змісту додатку до клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. До клопотання додаються: 1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, яке є предметом клопотання; 2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили і з якого часу, якщо про це не зазначено в самому рішенні; 3) засвідчений відповідно до законодавства переклад документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню:

 1. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 2. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 3. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 4. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 5. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 6. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 7. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 8. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 9. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 10. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 11. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду