<<
>>

Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1. Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності за домовленістю ad hoc з іноземною державою, рішення суду якої мас виконуватися в Україні.

1. Глава 2 розділу VIII ЦПК регулює процедуру визнання рішень іноземного суду, що не підлягають примусовому виконанню.

Якщо у попередній категорії справ визнане рішення іноземного суду було передумовою позитивного вирішення питання про надання дозволу на примусове виконання, у даних справах визнання рішення іноземного суду є самостійним предметом судового розгляду. Визнання рішення іноземного суду - це розповсюдження його юридичної сили та наслідків на територію України. Деякі рішення за своїм змістом не потребують примусового виконання. Такі рішення ухвалюються судами за позовом про визнання та перетворення правовідносин, а також за низкою справ окремого провадження.

2. Коментована стаття встановлює умови визнання рішень іноземних судів, що не підлягають примусовому виконанню. Таких умов дві, причому вони альтернативні. Першою умовою є визнання рішення судом України, якщо таке визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Друга умова базується на принципі взаємності між державами за домовленостями

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню:

 1. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 2. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 3. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 4. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 5. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 6. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
 7. Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
 8. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 9. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 10. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 11. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 12. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 13. Розділ VIII. ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ