<<
>>

Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Про надходження клопотання про надання дозволу на приму-сове виконання рішення іноземного суду суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.

2. Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду.

3. За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних при-чин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторони.

4. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове вико-нання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.

5. Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача або боржника або їх представників, стосовно яких суду відомо про 436

своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання, якщо будь-якою з сторін не було порушено питання про перенесення його розгляду.

6. Розглянувши подані документи та вислухавши її пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання.

Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановления ухвали.

7. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, суд визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.

8. Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановления ухвали.

1. Дана стаття встановлює порядок розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання в Україні рішення іно земного суду. Якщо суд не встановив порушень, перелічених у попередній статті, і не повернув клопотання заявникові (або його представникові), справа повинна вважатися відкритою.

По даній цивільній справі стаття зобов'язує здійснити певні підготовчі дії.

По-перше, суд повинен у п'ятиденний строк письмово повідомити боржника і запропонувати йому у місячний строк подати можливі заперечення проти задоволення клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. По-друге, якщо боржник подав такі заперечення у письмовій формі чи відмовився від їх подання або коли у місячний строк з часу повідомлення боржника заперечень він не подав, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового засідання по розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Про час і місце судового засідання стягувача і боржника повідомляють письмово не пізніше ніж за десять днів до розгляду справи. Сторони слід повідомляти письмово про перенесення справи, яке здійснюється по заяві стягувача або боржника, за наявності поважних причин для цього.

2. Судове засідання по розгляду клопотання проводиться відкрито, справа розглядається суддею одноособово, неявка належно повідомлених сторін у судове засідання не є перешкодою для розгляду справи. За підсумками судового засідання у залежності від наданих документів суд на підставі ст. 396 цього Кодексу пос-

тановляе ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у такому дозволі. Копії ухвали суду надсилаються сторонам у триденний строк з дня постановления ухвали.

3. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося частково, в ухвалі суд повинен визначити об'єм стягнення та його час. За умов визначення суми боргу іноземним судом в іноземній валюті, суд визначає суму стягнення в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановления ухвали.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:

 1. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 2. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 3. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 4. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 5. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 6. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 7. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 8. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 9. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
 10. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 11. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 12. Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
 13. Глава 10. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ
 14. Стаття Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування
 15. § 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру
 16. § 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру
 17. Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування
 18. Розділ VIII. ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 19. Стаття 603. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави