<<
>>

Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1. Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності за домовленістю ad hoc з іноземною державою, рішення суду якої мас виконуватися в Україні.

1. Згідно зі ст.

81 Закону України № 2709-1V від 23.06.2005 року «Про міжнародне приватне право» в Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах:, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і господарських справ, що набрали законної сили. Стаття 82 цього Закону визначає, що визнання та виконання вказаних рішень здійснюється у порядку, встановленому законом України.

2. Коментована стаття і розділ VIII ЦПК встановлюють порядок визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Визнання рішення іноземного суду - це поширення його законної сили на територію України, а його виконання - застосування засобів примусового рішення іноземного суду в Україні на підставі відповідного рішення національного суду.

3. Дана стаття встановлює дві альтернативні умови, які визначають можливість визнання рішення іноземного суду та примусового виконання його в Україні: 1) якщо зазначене визнання та виконання рішення передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню:

 1. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 2. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 3. Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 4. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 5. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 6. Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
 7. Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
 8. Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 9. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 10. Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 11. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 12. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду