<<
>>

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб.

Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

1. Оскільки процесуальне правонаступництво допускається на будь-якій стадії цивільного процесу (див. коментар до ст. 37 цього Кодексу), Закон «Про виконавче провадження», частина 4 ст. 11 допускає правонаступництво і у виконавчому провадженні. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження державний виконавець з власної ініціативи чи по заяві сторони, або сама заінтересована сторона мають право звернутися в суд з поданням (державний виконавець) чи із заявою (сторона) про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

2. Питання про правонаступництво вирішується судом у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця чи сторін та заінтересованих осіб. Неявка належним чином повідомлених сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про правонаступництво у виконавчому провадженні. Ухвалу суду по цьому питанню може бути оскаржено (ст.293 ЦПК).

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження:

  1. Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
  2. Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
  3. ГЛАВА СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  4. 3.2. Виконавчий орган.
  5. Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу
  6. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
  7. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
  8. Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
  9. Стаття Призначення та заміна прокурора
  10. Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна