<<
>>

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом за поданням державного виконавця.

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання в судовому засіданні з викликом сторін та за обов'язковою участю представників органів опіки та піклування.

Неявка сторін не є перешкодою для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

1. Коментована стаття регулює питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. Вона може виникнути при виконанні рішення суду, яке передбачає відібрання 416

дитини. Питання про відібрав^ дитини . ачу її ІНШИм осо.

бам або відповідному закладу розв'язуються в судовому рішенні, на підстав, якого видається ві^Пові ¦? виконавч'ий ЛИсІ.

Виконання рішень про в.^іб дитини диться m

повідно до правил, встановлен ш 3аконом у ін/<<п ВИКонавч*е провадження» (див. статті 76, 78 3акону). державн J виконавець вчиняє виконавчі д.. з обов яз^Ов0Ю ю особ ^ ц

редається на виховання. Прак>Ика виконання цих ішснь сві про успішну їх реалізацію прь, { викона провадженні

представників органів оп.ки і Закладів осш а такожн закладів (факультативно - зал^^ від особливостей КОНІфеТного провадження). Участь останні* особливо необхідна тоді, ?ли за поданням державного викоцавця ¦ птатя ти ? ве влаштування дитини до ДитЯчого або лі ьного Зи

2. Питання про тимчасове fejia ання дитини в зазначені заклади вирішується судом за п0данням державного виконаВця Як уявляється, державний викона^ещ> може звертатися 3 поданням до суду, який ухвалив судове Р>^ або до За місцем вико-нання цього рішення. Останні^ ва більц/Д0І|ільнии, то що в даному міст знаходиться бІЛьшість необхідних виріш*н„я цього питання матеріалів.

3. Коментована стаття визн^ особливості j ви ішен.

ня даної категорії справ, до якИх належить питнапня ^ Роки .. розгляду . про учасників прої^ с даної ^^

на бути розглянута судом у Де^тнденний п необхідність

участ, в справі повідомляють^ н aj]Q ~ т/вка в

сідання не є перешкодою для в ішення питання 0 ти"мчасове влаштування дитини до дитяч^ або лі ьного за

за умови, що в суду є достатні >.„ ¦ "' м

^ ' 3*3 ¦чаш про те, що сторони виконавчого

провадження належним чином Повідомлені п чнас j місце

ДУ справи. А от участь у даноц ом засіданні представників

органів оп.ки , піклування є ^язко^ю_ т в ^ їх Неявк* в судове засідання суд зобов ^аний шдкласти > ^ повторити виклик представник; в зазначених анів H0BFe Д засідання. J •7M

По суті справи суд постано»^ ^ які„ повинні

но позначен, порядок передач, дитини та заклаДі до якого т сово передається дитина. Ухва„а тимчасове влаштування

417

дитини до відповідного закладу може б 0 жена в апеляцій ному порядку сторонами, оргацами опіки j пікл я (ст 29з цьо. го Кодексу)

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу:

 1. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 2. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
 3. Стаття Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
 4. Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
 5. Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї
 6. Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини
 7. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
 8. Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі
 9. Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
 10. Стаття 394. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
 11. Стаття Вирішення питання про арешт майна
 12. Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід
 13. Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання