<<
>>

Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами

1. Розглядаючи справу в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами, Верховний Суд України мас право:

1) постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування судового рішення і залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

398

2. У випадках, коли допущені судом першої інстанції порушення закону не були усунені судом апеляційної чи касаційної інстанції або одночасно допущені судом першої, апеляційної і касаційної інстанцій, Верховний Суд України скасовує всі рішення та ухвали у справі.

1. Дана стаття вирішує питання про повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами.

2. Першим з таких повноважень є право Верховного Суду України постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін. Оскільки об'єктом цього перегляду є рішення та ухвали, що набрали законної сили, то точніше було б зазначити у статті про залишення їх у силі, як зазначено, наприклад, у пункті З частини 1 цієї статті. Зазначене право реалізується Верховним Судом України, якщо не буде при розгляді справи встановлена наявність підстав оскарження, зазначених у ст. 354 ЦПК.

Другим повноваженням є право Верховного Суду України постановити ухвалу про повне або часткове скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд відповідно в суд першої, апеляційної або касаційної інстанції залежно від того, який із перелічених судів постановив оскаржене рішення.

Третім повноваженням є право ухвалою скасувати судове рішення і залишити у силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції.

У цьому випадку, навпаки, доцільніше було б зазначити про залишення рішення без змін, як це зазначено у п. 1 частини 1 цієї статті, оскільки у випадку скасування рішення суду апеляційної інстанції, яким було помилково скасоване рішення суду першої інстанції, останнє законної сили так і не набрало.

Четвертим повноваженням Верховного Суду України є його право постановити ухвалу про скасування судових рішень і закриття провадження у справі або залишити заяву без розгляду, якщо при розгляді суд встановить наявність підстав, визначених ст. ст. 205, 207 ЦПК.

П'ятим повноваженням суду, що переглядає у цьому порядку справу, є право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд до суду, який постановив скасоване рішення. Як уявляється, це повноваження може бути застосоване за умов наявності підстав для перегляду у зв'язку з винятковими обставинами, а також того, що у рішенні, яке переглядається, обставини вста-

399

новлені повно і правильно, але судом застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано належний закон.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами:

  1. Стаття Повноваження Верховного Суду України
  2. Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
  3. Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами
  4. Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України
  5. Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
  6. Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими обставинами
  7. Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами
  8. Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами
  9. Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами
  10. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.