<<
>>

Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі

Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються, вида-ються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього Кодексу.

2. Копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.

1.

Коментована стаття встановлює правила про оформлення рішень та ухвал суду касаційної інстанції, видачі та направлення їх особам, які беруть участь у справі. Частина 1 статті є нормою, яка відсилає правозастосовника до ст. 222 цього Кодексу. Не зовсім виправданим у ній є вживання поняття «оформлення судових рішень». Таке ж поняття є і у статті 321 ЦПК відносно рішень суду апеляційної інстанції. Подібна формула була й у первісній редак-ції ст. 222 ЦПК відносно усіх рішень суду, але це поняття було з неї виключено, хоча там воно розвивалось частиною 1: «судове рішення виготовляється на спеціальному бланку, підписується суддею (суддями), який його ухвалив, і скріплюється печаткою суду». А викладається рішення хіба не на спеціальному бланку? А хіба воно не підписується чи не скріплюється печаткою суду? Мабуть, тому законодавець і виключив із ст. 222 ЦПК це поняття і частину 1 статті. Потрібно, як виявляється, зробити це і з статтями 321 і 351 ЦПК.

2. Частина 2 статті встановлює, що копії рішень і ухвал суду касаційної інстанції повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається цивільна справа.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі:

 1. Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
 2. Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
 3. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 4. Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 5. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 6. Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
 7. § 1. Особи, які беруть участь у справі
 8. Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 9. Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції
 10. Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 11. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 12. Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
 13. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі