<<
>>

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції

1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце його ухвалення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів?

3) найменування справі* та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове;

8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яки«х мало місце звернення до суду;

9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався;

10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо роз поділу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

(Із змінами, внесеними згідне із законами України від 08.09.2005р.

N2H75-IV, від 16.03.2006р. N3570-IV)

1. Дана стаття визначала структуру та зміст рішення суду касаційної інстанції. Змінюючи коментовану статтю, законодавець діяв також радикально, як і відносно попередньої. Уявляється, що

388

це не самий хороший здобуток нової редакції. Порівнюючи новий зміст коментованої статті з тим, який існував до цього, приходимо до висновку, що великої різниці поміж ними немає. Вважаємо, що хоча нова редакція статті прямо і не вказує на чітку структуру, а лише перелічує реквізити рішення суду касаційної інстанції, послідовність цього переліку і зміст цих реквізитів не відміняють традиційної для судової практики структури судового рішення.

2.

У вступній частині рішення суду касаційної інстанції слід зазначити час і місце ухвалення судового рішення, найменування суду, який ухвалив рішення; прізвища та ініціали головуючого та суддів, які брали участь у розгляді справи; найменування справи та перелік осіб, які беруть участь у справі.

В описовій частині рішення суду касаційної інстанції має бути; зазначено коротко про зміст вимог заявника і рішень судів першої та апеляційної інстанцій, зміст вимог касаційної скарги, узагаль-нені-доводи касатора і узагальнений виклад позицій інших осіб, які беруть участь у справі, і встановлені судами першої та апеляційної інстанції обставини справи.

Мотивувальна частина рішення суду касаційної інстанції по-винна містити мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив рішення або скасував судові рішення і ухвалив нове рішення із зазначенням назви статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався при цьому. У мотивувальній частині також повинні бути зазначені підстави задоволення вимог осіб, які беруть участь у справі. У резолютивній частині рішення суду касаційної інстанції зазначається висновок суду про скасування чи зміну рішення, задоволення чи відмову у задоволенні позову і у якій частині чи повністю, розподіл судових витрат, строк і порядок набрання законної сили та його оскарження.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції:

 1. Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 2. Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 3. Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції
 4. Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
 5. Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 6. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 7. Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги
 8. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 9. Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 10. Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 11. Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 12. Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановления ухвал судом касаційної інстанції
 13. Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
 14. Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції
 15. Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції
 16. Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
 17. Стаття Зміст ухвали суду апеляційної інстанції