<<
>>

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції

1. Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє ух валу у разі:

1) відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень без змін;

2) скасування судових рішень із передачею справи на новий розгляд;

3) скасування судових рішень із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду;

4) скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;

5) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

6) зміни ухвали або скасування ухвали з направленням справи па новий розгляд або вирішенням питання по суті.

2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення.

1. Дана стаггя визначає процесуальні форми реалізації касацій ним судом своїх повноважень щодо оскаржених рішень та ухвал судів першої та апеляційної інстанцій.

Для перших шести варіантів вирішення питань касаційним судом закон передбачає процесуальну форму ухвали при: 1) відхиленні касаційної скарги і залишенні судових рішень без змін (більш правильно - залишення у силі); 2) скасуванні судових рішень із передачею справи на новий розгляд; 3) скасуванні судових рішень із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду; 4) скасуванні судових рішень і залишенні у силі судового рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;

5) відхилення касаційної скарги та залишення ухвали без змін;

6) зміні ухвали або скасуванні ухвали з направленням на новий розгляд або вирішенням питання по суті.

2. Процесуальна форма судового рішення застосовується каса ційним судом лише у двох випадках: у разі скасування судових рі шень і ухваленні нового або зміни рішення.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції:

 1. Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 2. Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції
 3. Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
 4. Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
 5. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 6. Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги
 7. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 8. Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 9. Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 10. Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 11. Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановления ухвал судом касаційної інстанції
 12. Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 13. Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду