<<
>>

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

1. Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі дії:

1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;

3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;

5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;

6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;

7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;

8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

2.

Підготовчі дії, визначені пунктами 6-8 частини першої цієї статті, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 розділу III цього Кодексу.

1. Коментована стаття встановлює порядок провадження підготовки справи у суді апеляційної інстанції, метою якої є забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи апеляційним судом.

2. У порядку підготовки справи в апеляційному суді можна виділити чотири групи питань, що підлягають вирішенню (про четверту групу див. коментар до ст. 302 ЦПК) у десятиденний строк:

а) питання про склад осіб, які беруть участь у справі. Суддя-доповідач перевіряє, насамперед, правомірність порушення апеляційного провадження (наявність правоздатності і дієздатності у особи, яка подала апеляційну скаргу, наявність співучасників і третіх осіб із урахуванням правил ст. 292 ЦПК - див. відповідний коментар; законність прийняття заяв про приєднання до апеляційної скарги; наявність у справі документів про повноваження представників);

б) питання про предмет доказування (перевірка правильності юридичної кваліфікації спірного відношення; на підставі аналізу гіпотези норми матеріального права перевірка правильності визна чення предмета доказування; перевірка позицій сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, щодо фактів, на які посилається проти лежна сторона як на підставу своїх вимог і заперечень);

в) питання про коло засобів доказування.

Суддя-доповідач пе ревіряє, на які засоби доказування посилалися у суді першої ін станції особи, які брали участь у справі; якими додатковими до казами вони можуть довести обгрунтованість апеляційної скарги або заперечення проти них і встановлює строк для їх надання; за клопотанням сторін вирішує питання про виклик у судове засідан- 338

ня свідків, призначення експертизи, про притягнення до участі у апеляційному провадженні спеціалістів і про витребування додаткових доказів;

г) суддя - доповідач вирішує й інші питання, пов'язані з забезпе-ченням своєчасного і повного вирішення справи судом апеляційної інстанції (приймає пояснення по апеляційній скарзі і заперечення проти них; заяви про відкликання апеляційної скарги , про відмову від апеляційної скарги, про можливість визнання обгрунтованою апеляційної скарги та ін.).

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом:

 1. Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
 2. Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
 3. Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду
 4. Стаття Підготовка до апеляційного розгляду
 5. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
 6. Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
 7. Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
 8. Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
 9. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 11. Стаття Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 12. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
 13. Глава 5. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ
 14. Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
 15. Глава 9. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
 16. Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 17. Стаття Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 18. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
 19. Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України