<<
>>

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового накату або скасуванні судового наказу;

2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;

3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

4) відмови у відкритті провадження у справі;

5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил під-судності;

6) передачі справи на розгляд іншому суду;

7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

9) визначення розміру судових витрат;

10) внесення виправлень у рішення;

11) відмови ухвалити додаткове рішення;

12) роз'яснення рішення;

13) зупинення провадження у справі;

14) закриття провадження у справі;

15) залишення заяви без розгляду;

16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;

17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з иововиявленими обставинами;

18) видачі дубліката виконавчого листа;

19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;

20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;

22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

23) примусового проникнення до житла;

24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;

25) заміни сторони виконавчого провадження;

26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами:

328

27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

28) повороту виконання рішення суду;

28') виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;

30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника.

2.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

(її доповненнями, внесеними згідно із законами України

від 15.03.2006р.

N3538-IV, від 16.03.2006p. N35S1-IV)

1. На особливості та недоліки коментованої статті вже неодноразово зверталась увага у коментарях до інших статей (див., наприклад, коментар до ст. 135 ЦПК). Дана стаття у цілому правильно поділяє ухвали суду першої інстанції за можливістю їх оскарження на дві групи. Перша група - це ухвали, які можуть бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження, тобто такі, які можуть бути оскаржені незалежно від наявності судового рішення та його оскарження. Друга група - це ухвали, які не можуть бути самостійним об'єктом оскарження, заперечення на них можуть включатися до апеляційної скарги на рішення суду.

Вважаємо, що перелік в одній статті ЦПК усіх ухвал, які можуть бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження, є переобтяженим і разом з тим неповним, як уже зазначалось, а тому недоцільним. Доцільніше було б зазначити можливість оскарження ухвал, які перешкоджають подальшому руху справи та розпорядженню суб'єктивними правами особам, які беруть участь у справі, та особам, відносно яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки. За умов наявності такої вказівки не було б необхідності давати перелік більшості ухвал, зазначених у ст. 293 ЦПК. Однак законодавець удосконалює цю статтю в іншій засіб: доповнює її ще двома пунктами, які додають до переліку ухвал у 29 пунктах, ще й ухвалами про виправлення помилки у виконавчому листі, або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню та ухвалами про звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника. Уявляється, що це не останні доповнення до цієї статті.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду:

 1. Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 2. Стаття Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 3. Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку
 4. Стаття Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
 5. Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
 6. Які особи можуть бути спадкоємцями?
 7. Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 8. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 9. Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
 10. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами
 11. Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами
 12. Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги
 13. Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
 14. Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали
 15. Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду