<<
>>

Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

1. За рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.

З цією метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється.

2. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.

3. У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб'єктів господарювання або щодо особи, яка діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це повідомляється орган, співробітником якого є особа, яка таким способом здійснює негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудового розслідування, прокурор, який прийняв рішення про використання таких засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про розкриття справжніх відомостей про зазначену особу, обставини виготовлення речей чи документів або спеціального утворення підприємства, установи, організації приймається керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вживаються заходи забезпечення безпеки, передбачені законом.

4. Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, використовуються у процесі доказування у вигляді первинних засобів чи знарядь вчинення злочину, крім випадків, якщо суд встановить порушення вимог цього Кодексу під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

 1. Стаття Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 2. Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження
 3. Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 4. Стаття Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 5. Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Стаття Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 7. Стаття Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 8. Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 9. § 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
 10. § 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
 11. Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій
 12. Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
 13. Стаття Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій
 14. Стаття Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
 15. Стаття Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
 16. Стаття Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації
 17. Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації
 18. Стаття Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій
 19. Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій