<<
>>

Стаття 263. Зміст публікації

Публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, повинна містити інформацію, визначену пунктами 1 і 3 статті 261 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.

2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за міс-цезнаходженнямемітентацінногопапераабозамісцемплатежувекселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.

(Із іміііи.міі, внесеними згідно із Законам України від 08.09.2005р.

N 287S-IV)

1. Коментована стаття встановлює правило про зміст публікації, де вона повинна бути опублікована та за чий рахунок. У публікації про виклик держателя втрачених цінного паперу на пред'явника або векселя має бути зазначено: а) ім'я і місце проживання заявника, найменування та місцезнаходження юридичної особи - заявника; б) повну і точну назву емітента цінного паперу на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланку, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших відомих заявнику зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя; в) пропозицію держателя цінного паперу або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.

2. Зазначена у пункті 1 публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного паперу, або за місцем платежу по векселю, а також в одному з офіційних друкованих видань.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 263. Зміст публікації:

 1. Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта Комментарий к статье 263
 2. Спеціалізовані публікації
 3. Стаття 263. Строки адміністративного затримання
 4. Стаття 263. Дотримання конфіденційності інформації
 5. Статья 263. Застройка земельного участка
 6. Статья 263. Хозяйственно-торговая деятельность
 7. Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без движения
 8. Статья 263. Разъяснение переводчику его прав
 9. Статья 263. Разъяснение переводчику его прав
 10. Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без дви-жения
 11. Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
 12. § 263. Varie causarum figurae как источники обязательств
 13. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 14. Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
 15. Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства
 16. Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства
 17. Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми