<<
>>

Стаття 253. Підготовка справи до розгляду

Суддя під час підготовки справи про усиновлення дитини до розгляду вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у справах, провадження в яких відкрито за заявами іноземних громадян, - уповноваженого органу виконавчої влади.

2. Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

3. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані:

1) акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання;

2) свідоцтво про народження дитини;

3) медичний висновок про стан здоров'я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток;

290

4) у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.

Суд у разі необхідності може вимагати подання інших документів.

1. Стаття, що коментується, регулює деякі особливості підготовки до судового розгляду справ про усиновлення.

Так, під час підготовки справи суддя повинен вирішити питання про участь у справі як заінтересованих осіб відповідного органу опіки і піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, якщо усиновлювачами є іноземні громадяни.

2. Незалежно від того, як буде вирішено зазначене питання суддею, орган опіки і піклування має надати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До висновку мають бути додані: акт обстеження умов життя уси-новлювача, складений за місцем його проживання; свідоцтво про народження дитини; медичний висновок про стан здоров'я дитини, про фізичний і розумовий розвиток; у випадках, встановлених законом, згода на усиновлення батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров'я або навчального закладу, а також самої дитини, у разі необхідності інші документи за вимогою суду.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 253. Підготовка справи до розгляду:

 1. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
 2. Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
 3. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 4. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
 5. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
 6. Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 7. Стаття Підготовка до апеляційного розгляду
 8. Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду
 9. Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду
 10. Стаття Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 11. Стаття 315. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
 12. Стаття 529. Підготовка заяви до розгляду
 13. Стаття Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
 14. Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
 15. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 16. Стаття 156. Призначення справи до розгляду