<<
>>

Стаття 239. Призначення експертизи

Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.

2. У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провад-ження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності чи визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.

1. Коментована стаття регулює питання про призначення експертизи по даних справах.

Після відкриття провадження у справі суддя повинен здійснити підготовку справи до судового розгляду відповідно до загальних правил ЦПК: визначити склад учасників справи, необхідні докази, призначити справу до розгляду, зробити виклики і повідомлення учасників процесу. Особливу увагу треба приділяти визначенню необхідних доказів та їх збиранню. Дані про психічний розлад можуть міститися у довідках про стан здоров'я, виписках із історії хвороби, виданих лікувально-профілактичними закладами, актах міліції і громадських організацій та ін.

2. За наявності у справі достатніх даних про психічний розлад фізичної особи суд призначає судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану. В ухвалі про призначення такої експертизи суд повинен поставити експертам такі питання: а) чи страждає фізична особа на психічний розлад (для визнання недієздатною - на хронічний, стійкий психічний розлад); б) чи впливає психічний розлад (для визнання недієздатною - хронічний, стійкий розлад), якщо його встановлено, на здатність фізичної особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (для визнання недієздатною - чи здатна фізична особа усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними). У виняткових випадках, коли особа, відносно якої призначено судово-психіатричну експертизу, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення її на судово-психіатричну експертизу.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 239. Призначення експертизи:

 1. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 2. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 3. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 4. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 5. § 3. Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження
 6. Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан Комментарий к статье 239
 7. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 8. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 9. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 10. Кваліфікаційна експертиза заявки
 11. Стаття 149. Комплексна експертиза
 12. Глава 3. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
 13. Експертиза заявки
 14. Стаття Психіатрична експертиза