<<
>>

Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.

2. Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подана батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування.

3. Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.

1. Коментована стаття визначає коло осіб, які можуть бути заяв никами по цих справах залежно від їх особливостей.

Заявниками по справах про обмеження цивільної дієздатності можуть бути члени сім'ї особи, відносно якої подається заява, органи опіки і піклування, наркологічний або психіатричний заклад.

Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або про позбавлення її цього права може бути подана батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки і піклування, тобто відносно неповнолітніх осіб коло заявників дещо звужено.

Заявниками по справах про визнання фізичної особи недієздатною можуть бути члени сім'ї особи, відносно якої подається заява, близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання, органи опіки і піклування та психіатричний заклад.

У першій та другій категорії справ для визначення поняття «члени сім'ї» необхідно враховувати правило частини 2 ст. З СК України, згідно з яким сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

2. Дана стаття не визначає коло заявників по справах про по новлення цивільної дієздатності фізичної особи. Тому по цьому питанню див. коментар до ст. 241 ЦПК.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками:

 1. Які особи можуть бути спадкоємцями?
 2. Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 3. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 4. Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами
 5. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами
 6. Стаття Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 7. Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
 8. Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку
 9. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 10. Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги
 11. Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
 12. Стаття Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
 13. Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
 14. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 15. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
 16. Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу
 17. Стаття Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим