<<
>>

Стаття 234. Окреме провадження

1. Окреме провадження - це вид непозовного цивільного су дочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4)усиновлення;

5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

8) визнання спадщини відумерлою;

9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

10) обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

3. У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

4. У випадках, встановлених пунктами 1,3,4,9,10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів.

269

1. Коментована стаття окремо і розділ IV у цілому регулюють один із трьох видів провадження у суді першої інстанції.

У порядку окремого провадження суд розглядає і вирішує такі справи: 1) про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 2) про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 3) про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 4) про усиновлення; 5) про встановлення фактів, що мають юридичне значення; 6) про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі; 7) про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; 8) про визнання спадщини відумерлою; 9) про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 10) про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 11) про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб; 12) про надання права на шлюб; про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей; про поновлення шлюбу після його розірвання; про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя. Дана стаття припускає розгляд у порядку окремого провадження й інших справ у випадках, встановлених законом, тобто перелік ст.
234 ЦПК не є вичерпним.

2. Кожна з перелічених категорій справ має певні особливості, але в них є і загальні риси. Всі вони належать до справ окремого провадження і відрізняються від позовних справ і справ наказного провадження. Особливостями справ даного виду провадження є: а) у порядку окремого провадження може вирішуватися тільки спір про факт, про стан, але не спір про право; б) у порядку окремого провадження може розглядатися також справа про створення умов здійснення особою її особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав (зміни у переліку справ, які розглядаються у порядку окремого провад-ження, потягнули за собою розширення предмету судового розгляду в цьому провадженні); в) справи порушуються заявою, а тому якщо немає позовної заяви, то немає і позову; г) немає сторін, тому що не вирішується спір про право, а є заявники, заінтересовані особи; г) коло заявників зазвичай чітко визначає закон (наприклад, ст. 237 ЦПК); д) немає інститутів і категорій, властивих позовному провадженню (співучасті, відмови від позову, визнання позову, мирової угоди, третіх осіб тощо); є) розглядаються за загальними правилами ЦПК, але з доповненнями і винятками, обумовленими особливостями цих справ.

270

3. Таким чином, окреме провадження - це один із трьох видів проваджень у суді першої інстанції, де розглядається визначене законом коло справ, загальною рисою яких є відсутність у них спору про право і метою яких є встановлення юридичного факту, стану, створення умов здійснення прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

<< | >>
Источник: B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 2007

Еще по теме Стаття 234. Окреме провадження:

 1. Розділ IV. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 2. Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
 3. Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім
 4. Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта Комментарий к статье 234
 5. Статья 234. Порядок заочного производства
 6. Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження
 7. Стаття 234. Ставки збору.
 8. Стаття 234. Обшук
 9. § 234. Хранение. Depositum
 10. Стаття 234. Виключена
 11. Стаття 234/3. Національний банк України